Päätä itse, mutta kysy ensin muilta

              

Itseohjautuvuudessa jokainen voi tehdä päätöksiä, mutta on erittäin tärkeää kysyä muilta ennen päätöstä. Muiden mielipiteen kysyminen voidaan juurruttaa aina organisaation prosesseihin asti. Kun kysyt muiden mielipidettä, joudut perustelemaan omaa valintaasi ja samalla itsekin hahmotat päätöstäsi paremmin. Joudut myös muistamaan, että muut tulevat jossain kohtaa kysymään sinun mielipidettäsi – haluatko omasi otettavan huomioon?

Käyn läpi kirjaa Reinventing Organizations ja siellä Frederik kirjoittaa paljon Buurtzorgin (Hollannin hoivaihme) toimintatavasta. Minua kiinnosti suuresti tapa miten heillä esimeriksi uudet toimintamallit levitetään 15 000 ihmisen organisaatioon muutamissa päivissä ja täysin ilman byrokratiaa. Perinteissisä yrityksissä järjestetään pilottiprojekti tai -tiimi, ja levitetään ympäri organisaatiota. Buurtzorgissa toimitusjohtaja blogasi yhden tiimin hyvästä toimintavatasta organisaation sisäiseen viestintään. Jokainen halukas tiimi sai itse päättää ottaako sen käyttöön vai ei. Tiedonjako ja muiden mielipide on erittäin tärkeää.

Kirjassa kerrotaan myös, miten eräässä organisaatiossa päätöksenteko on sidottu muiden mielipiteen kysymiseen. Se on todella hieno malli, sillä jos haluat muiden ottavan sinun mielipiteesi huomioon, sinun pitää ottaa muiden mielipide huomioon. Saat itse valita, kenen mielipidettä menet kysymään. Tämä johtaa myös siihen, että mielipidettä kysytään ihmisiltä, joihin päätös koskee. Eli niin sanotusti oikeailta ihmisiltä, eikä perinteiseen malliin kuormiteta johtajaa/pomoa ja tehdä hänestä pullonkaulaa päätöksistä, jotka eivät edes koske hänen työskentelyään.

Huomaan aivan vastaavan asian omasta tiimien tasojen mallista, vaikka en ollutkaan vielä kirjan Teal-teoriaan tutustunut sitä muodostaessani. Tunnistan aivan samoja piirteitä, että tiimin sparratessa keskenään aletaan kaivata muiden mielipiteitä. Omassani mallissa näen, että muiden mielipiteiden kysymisestä tulee itsestään selvyys tai lähes tarve, koska halutaan olla tiimi. Tiimin jäsen haluaa tehdä päätöksiä itse ja haluaa ottaa tiimiläisten mielipiteet huomioon. Joskus päätös voi olla vastoin muiden mielipiteitä, mutta tällöin päätöksen tekijä on joutuu perustelemaan hyvin miksi näin tehdään.

Jos et kysy muiden mielipidettä, et ole välttämättä pohtinut omaa päätöstäsi tarpeeksi ja pelkää muiden olevan eri mieltä. Et ehkä osaa perustella päätöstäsi tarpeeksi. Toisissa tilanteissa ei ole aikaa kysyä mielipidettä ja päätös pitää tehdä nopeasti. Tällöin on kuitenkin mahdollista tuoda päätös ja siihen johtaneet tilanteet muiden tietoon jälkeenpäin. Itseohjautuva organisaatio tai tiimi ei ole mielivaltaista kaaosta vaan jaettua johtajuutta. Ei ole vapautta ilman vastuuta.