Informaation merkitys johtamisessa

Kommunikaatio on taitolaji eikä ketään saa uuvuttaa liialla informaatiotulvalla. Jos taas kommunikaatio jätetään tekemättä, saadaan nopeasti aikaan tiimin sisällä turhautumista ja motivaation puutetta. Jokaista tiimiä tai projektia johtaa yksi tai useampi henkilö ja muut seuraavat. Kommunikaation kannalta ei ole olennaista, onko henkilöllä johtajuus ansaittu tittelin ja hierarkian avulla vai ei. Yhteisöohjautuvissa tiimeissä yleensä osataan ottaa muut huomioon paremmin, koska organisaation kulttuuri tukee valmiiksi avointa kommunikaatiota.

Suurin ongelma on, kun johdetaan toisia ja kiireen takia jätetään kommunikoimatta. Toisten motivaatio saadaan tapettua todella tehokkaasti, kun pidetään palaveri ja ilmoitetaan ihmisille valmiit päätökset eikä asioista keskustella. Kun yksi tekee muiden töitä koskevia päätöksiä kysymättä muilta, aiheutetaan aina hierarkkisen johtamisen asetelma, jossa mukautuvat persoonat kokevat turvallisuutta, mutta hallitsevat ärsyyntyvät. Johtamisessa tulisi ottaa huomioon muiden mielipiteitä ja antaa muille mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä liittyviin asioihin – varsinkin jos alustavasti on sovittu jotain muuta, ja sitten muuttuvien oloduhteiden takia sovitusta pitää poiketa.

Ei uskalla asettaa itseään kritiikille alttiiksi

Toinen hyvä keino aiheuttaa turhautumista ja motivaation puutetta on tiedon pimittäminen ja muiden odotuttaminen. Näissä tilanteissa johtajuuden ottanut henkilö (tai johtaja) alistaa muita eikä tajua, ettei uskalla asettaa itseään kritiikille alttiiksi. Hänellä voi olla syynä se, ettei hän ole ehtinyt hoitaa asiaa, tiedä miten hoitaisi asian tai ei halua kuulla muiden poikkeavia mielipiteitä. Kehittyneessä johtajuudessa on tilaa virheille ja johtajuuden henkilö voi kertoa muille tarvitseansa apua. Hän voi myös kertoa, että haluaisi hoitaa nämä asiat itse, mutta ei ole ehtinyt hoitaa näitä vielä.

Johtamisen tueksi on hyvä rakentaa erilaisia informaatiokanavia, joihin johtaja tai johtajuuden ottanut henkilö voi jakaa tietoa. Tällöin asiasta kiinnostuneet voivat ammentaa sieltä itseään koskevaa tietoa ja ne, ketkä tyytyvät toisten päätöksiin eivät rasitu informaatiotulvasta. Tittelin omaavalle johtajalle voi olla hankala ymmärää, miksi hänen tulisi jakaa tietoa muille, sillä hänhän on johtaja ja tekee päätökset. Nämä johtavat persoonat eivät ymmärrä, että he sammuttavat ison osan muiden motivaatiosta ja halusta auttaa yhteisellä matkalla, kun eivät kysyä muiden mielipidettä tai käytä hetken aikaa keskusteluun muutoksista.

Voit tilata alta itsellesi ilmaisen johtajuuden valmennuksen sähköpostiisi