Teknologian kehitys tuo työtavat esille

Asiantuntijatyössä on suuri vapaus tehdä työ haluamallaan tavalla. Yleisesti työ tehdään henkilön asiantuntijuudella, eli lihaksena toimii ihmisen mieli ja intuitio eli ihmisen aiemman kokemukset ja alitajunta. Kun tekoälyllä aletaan helpottaa ihmisen työtä, täytyy eri asiantuntijoiden tuoda esille tarkemmin tapansa tehdä töitä. Automatisoimalla töitä, kartoitetaan tavat ja pelisäännöt eli tehdään prosessit näkyviksi. Onko tästä enemmän hyötyä vai haittaa?

Kyse on automatisoinnista, jota on tehty jo vuosikymmeniä tietotekniikan avulla

Kun useampi asiantuntija, tiimi tai jopa organisaatio yhtenäistää tietojärjestelmiään, täytyy työn tekemisen tapa dokumentoida. Tämän jälkeen prosessia itsessään pohditaan, voiko tästä tehdä jotenkin parempaa tai onko prosessissa järkeä. Harvoin kannattaa lähteä automatisoimaan olemassa olevaa prosessia ensin vähän kyseenalaistamatta sitä. Näin tekoälyn avustuksella tuntii olevan paljon uutta ja erilaista, mutta suurimmaksi osaksi kyse on automatisoinnista, jota on tehty jo vuosikymmeniä tietotekniikan avulla.

Perinteisessä johtamisessa esihenkilöt ja organisaation johto synkronoivat työn ja tavat tehdä töitä. Kuitenkin tiimien sisälle jäi elämään hiljainen tieto, eikä aina kaikkialla tehty asioita samoin. Valmentavan johtajuuden aikana on tärkeä nostaa esille ihmisten tapa tehdä töitä ja keskustella siitä kaikkien kesken. Yhteistöohjautuvuudessa kommunikaatio näyttelee todella tärkeää osaa. Ilman työtapojen jakamista ja kyseenalaistamistä, ei voida millään sopia yhteisiä tapoja tehdä töitä.

Jokaisen organisaation tulisi asettaa työntekijät käymään yhdessä läpi työtapojansa

Prosessien selkeyttäminen, dokumentoiminen ja automatisointi tuo työntekijöitä lähemmäs toisiaan. Työn nopeuttamisen ja helpottamisen projektilla voi olla paljon muitakin vaikutuksia, kuten työtapojen yhtenäistäminen ja hiljaisten prosessien esille nouseminen. Jokaisen organisaation tulisi asettaa työntekijät käymään yhdessä läpi työtapojansa. Se tulisi tehdä, vaikka heillä ei olisi it-järjestelmien uudistuksia edes tulossa. Maailma muuttuu nyt niin kovaa vauhtia, että pieni pysähtyminen ja työskentelytapojen jakaminen kollegoiden ja muiden sidosryhmien kesken voi jo itsessään tehdä työstä mielekkäämpää ja vähemmän stressaavaa.

Mitä matalampaan hierarkiaan ja yhteisöohjautuvampaan suuntaan menemme, sitä enemmän nämä asiat tulevat itsestään työn tuloksena. Itseohjautuvissa organisaatioissa teknologia on keskiössä, koska informaatiota ja kommunikointia ei voida suorittaa useiden ihmisten kesken ilman sitä. Tällöin keksitään nopeasti uudenlaisia tapoja tehtä töitä, ymmärretään uusein työkalujen tarpeellisuutta ja ollaan myös teknologisesti edelläkävijöitä. Johtamistavan edelläkävijyys kulkee käsi kädessä teknologian kanssa, kun henkilöitä on yli kymmenen ja tietoa pitää jakaa tiimin kesken tehokkaasti.

Voit tilata alta itsellesi ilmaisen yhteisöohjautuvuuden valmennuksen sähköpostiisi