Taso 4: Sparraus

Vaatimukset

 • Ajan käyttäminen muiden opettamiseen
 • Avun pyytäminen oletuksena, vaikkei koe tarvitsevansa apua
 • Ymmärrys, että työtä tehdään yhdessä
 • Kokoonpanojen ja näkökulmien vaihtaminen
 • Tiimin jäsenet tuntevat toistensa osaamiset ja taidot

Merkitys:
Muiden auttaminen ja ideoiden haastaminen on osa tiimin työtä – en tarkoita ”vittuilu on välittämistä”, vaan puhdasta sparraamista. Jokaisen tiimissä tulee ymmärtää, että vastakkainen mielipide on keino kehittyä itse paremmaksi ja pohtia omaa asiaa syvemmin. Toinen näkökulma sparrauksen tasoon on ymmärtää, että välillä on kannattaa vaihtaa työtehtävien tekijöitä eli projekti-/toimitustiimin kokoonpanoa. Syitä tähän voi olla, että projektin tekninen vaativuustaso on matalampi ja antaa tilaa toiselle kehittää osaamistaan. Toisaalta taas todella tärkeä ja kiireellinen projekti voi vaatia tekijän, joka osaa tehdä sen nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Tiimi treenaa jatkuvasti ja pohtii projekteja ja toimituksia yhdessä lähes poikkeuksetta – on aika sparrata!

Jos vaatimukset eivät täyty, on vaarana

 • Jokainen toimii omillaan, eikä tiimin merkitys täyty
 • Tehdään itse helppoja hommia, vaikka pystytään vaativampiin
 • Ei anneta kollegoille tiimissä mahdollisuuksia kehittää taitojaan
 • Jätetään auttamatta kollegaa, koska ”ei huvita” tai ”on liian kiire”
 • Joudutaan tekemään itse liian vaativia projekteja ja asiakstyytyväisyys kärsii huonon toteutuksen tai aikataulun venymisen takia
 • Tiputaan tasolle 1 tai 2

Itseohjautuvuuden hierarkia on Karl-Johanin luoma malli itseohjautuvan tiimin kahdeksasta tasosta. Mallin pohjana toimi 19 artikkelin sarja itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tarkoituksena on esitellä tasot ja laajentaa teoriaa koskemaan koko organisaatiota.