Valmentavaksi johtajaksi tekoäly

Valmentava johtaja ohjaa ja palvelee alaisiaan. Työntekijöillä ja asiantuntijoilla on paras käsitys työstä, jolloin he tekevät työtä koskevat päätökset. Esihenkilön vastuulle jää fasilitoida, kysyä ja kannustaa. Sain itse roolin johtaa asiantuntijaverkostoa, jakaa puheenvuoroja ja esityksiä. Opettelin samalla Microsoftin tekoälyn Copilotin ominaisuuksia ja pikkuhiljaa mieleeni hiipi ajatus. Miksei tekoäly voisi hoitaa näitä hommia? Tarvitsemme joka tapauksessa jonkun palvelemaan. Nyt kun tekoälylle alkaa syntyä tilannetaju sekä järkevät tapa kommunikoida, miksemme ulkoistaisi sille yleisiä hallinnollisia töitä.

Listasin itselleni erilaisia tehtäviä, joita uuden ryhmänvetäjän tulee tehdä

  • Selvitä kuka haluaa esittää jotain, onko nämä ihmiset aktiivisia ryhmässä
  • Ehdota erilaisia aiheita ryhmän keskustelupalstalla
  • Tägää eri ihmisiä, jotka voisiat tietää aiheesta ja tulkise heidän vastauksia
  • Tutki organisaation osaamispankkia ja nosta sieltä henkilöitä
  • Ota vastaan ehdotuksia ja katso, että ehdotuksesta löytyy tarvittavat tiedot järjestää kokous
  • Järjestä tunnin pituinen kokous ja jätä siitä kolmasosa vapaalle keskustelulle
  • Tarkista, ettei samat ihmiset jatkuvasti pidä esityksiä ja tulee tarpeeksi kiertoa alustajille

Kun tarkastelin yllä olevaa listaa, tajusin tekoälyn pystyvän hoitamaan kaiken tämän. Joitakin kiinteitä rakenteita pitää luoda valmiiksi, esimerkiksi listat, ajankohdat sekä toistuvat tehtävät, mutta oikeastaan tekoäly osaa katsoa meidän kalenterista vapaat ajankohdat, tutkia ryhmän keskusteluja ja vertailla historiaa esityksistä. Microsoftin syksyllä julkaistava Copilotilla voisi tämän kaiken automatisoida. Nyt tekoälyn liittäminen päivittäiseen työhön on omien käsieni ulottuvilla. Tämänkaltainen kokeilu on myynnillisesti vahva demo. Osta firmallesi valmentava johtaja, joka on kertamaksun jälkeen ilmainen työntekijä ja voitte vapauttaa muiden resurssit työntekoon.

Vapauttaa esihenkilön aikaa johtamiseen ja kehittämiseen

Moni johtaja tai esihenkilö tuskailee hallinnollisten töiden kanssa. Aiemmin olisin neuvonut jakamaan tehtävät tiimin kesken ja aktivoimaan tiimin itseohjautuvuutta. Sain kuitenkin eilen lounaalla kommentin eräältä esihenkilöltä, että ei kukaan halua niitä tehtäviä ottaa itselleen. Tajusin, että nehän voidaan ulkoistaa tekoälylle ja vapauttaa esihenkilön aikaa johtamiseen ja kehittämiseen. Onko meillä enää tämän jälkeen tarvetta opetella jaettua johtajuutta ja yhteisöohjautuvuutta, jos voimme ulkoistaa tylsät hommat tietotekniikalle.

Tekoäly on työkalu, jota pitää oppia käyttämään. Päätösvalta tulee antaa työyhteisölle, joka voi sitten valita, kuka tekee tehtävät. Onhan tekoälyn hankkimisella kuitenkin kustannus, vaikka se ei olekaan jatkuvat kuten työntekijällä. Tekoälyn asioita pitää tarkistaa tai vähintään opettaa alussa, jotta se osaa hoitaa työnsä oikein. Tekoäly voi tuoda suurta helpotusta organisaatioon, joka opettelee pois perinteisesti johtajuuskulttuurista, jossa esihenkilö määrää ja hoitaa kaiken, ja työntekijä vain tekee työtä käskettyä.

Yhteisöohjautuvuudessa ei pidä unohtaa yhteisön merkitystä. Tekoäly vaatii ylläpitoa, opettelua ja huoltoa siinä missä mikä tahansa muu työkalu. Usein uuden opettelun edessä halutaan tehdä asiat vanhalla tutulla tavalla, vaikka se veisi enemmän aikaan. Näin työmäärä pystytään kuitenkin arvioimaan. Tuntematon pelottaa. Siinä missä esihenkilötön maailma tuntuu vaaralliselta, voi esihenkilön korvaaminen tekoälyllä tuntua vielä pelottavammalta. Vain kokeilemalla saat selville.

Voin auttaa organisaatiotasi tunnistamaan, mihin suuntaan haluatte kehittää toimintaanne.