Onko päätösvallan jakaminen palvelevan johtamisen ydin?

Kirjoitus julkaistua alunperin HR Viesti 1/2024 Palveleva johtaminen on noussut viime vuosina yhdeksi suosituimmista ja kiinnostavimmista johtamisfilosofioista. Sen mukaan johtajan tehtävä on palvella, valmentaa ja auttaa työntekijöitä, ei käskeä, kontrolloida tai komentaa heitä. Palveleva johtajan ei tulisi olla itsekeskeinen tai autoritaarinen, vaan hänen pitäisi välittää työntekijöiden hyvinvoinnista, arvoista ja tarkoituksesta….

lue lisää

Perinteinen mittaaminen ei riitä

Kirjoitus julkaistua alunperin HR Viesti 1/2024 Mittarit ovat tärkeitä työkaluja organisaation toiminnan ja tulosten seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Mutta mitä jos mittarit eivät kerrokaan sitä, mikä on olennaista organisaation menestykselle? Mitä jos mittarit eivät ota huomioon sitä, mikä on merkityksellistä organisaation jäsenille? Leidenschaft on Suomen ensimmäinen yrityskulttuuritoimisto, joka auttaa organisaatioita rakentamaan…

lue lisää

Onko ammattimaisuutta näyttää vai piilottaa tunteet ja turhautumiset?

Alunperin julkaistua HR Viesti https://www.hrviesti.fi/natiivi/4045/onko-ammattimaisuutta-nayttaa-vai-piilottaa-tunteet-ja-turhautumiset Valmentavan johtajuuden ja varsinkin yhteisöohjautuvuuden johtajuuskulttuurissa pitää varautua siihen, että tunteita esiintyy enemmän kuin perinteisessä johtajuuskulttuurissa. Ihmisten kesken syntyy konflikteja, sillä kaikesta ei olla samaa mieltä ja esihenkilön tehtävä ei olekaan enää sanella asioiden laitaa. Uuden johtajuuden kulttuurissa erityistaidoksi nousee palautuminen konflikteista. Onko ammattimaisuutta näyttää…

lue lisää

Teknologian kehitys tuo työtavat esille

Asiantuntijatyössä on suuri vapaus tehdä työ haluamallaan tavalla. Yleisesti työ tehdään henkilön asiantuntijuudella, eli lihaksena toimii ihmisen mieli ja intuitio eli ihmisen aiemman kokemukset ja alitajunta. Kun tekoälyllä aletaan helpottaa ihmisen työtä, täytyy eri asiantuntijoiden tuoda esille tarkemmin tapansa tehdä töitä. Automatisoimalla töitä, kartoitetaan tavat ja pelisäännöt eli tehdään prosessit…

lue lisää

Täydellisyyden tavoittelu vai laiminlyönti?

Reagoin HR-kanavalla kirjoitukseen, jossa haluttiin muistuttaa ihmisiä, etteivät vaatisi itseltään liikoja. On tärkeä ymmärtää, ettei aina tarvitse tehdä täydellista ja pienempikin laatu käy. Asian kääntöpuolena ovat huonosti johdetut projektit ja epämotivoivat työ, kun ei osata refletoida omaa tekemistä. Yksilötasolla jokaisen pitää osata olla itselleen armollinen, mutta tiimityössä ihmisten pitäisi osata…

lue lisää

Informaation merkitys johtamisessa

Kommunikaatio on taitolaji eikä ketään saa uuvuttaa liialla informaatiotulvalla. Jos taas kommunikaatio jätetään tekemättä, saadaan nopeasti aikaan tiimin sisällä turhautumista ja motivaation puutetta. Jokaista tiimiä tai projektia johtaa yksi tai useampi henkilö ja muut seuraavat. Kommunikaation kannalta ei ole olennaista, onko henkilöllä johtajuus ansaittu tittelin ja hierarkian avulla vai ei….

lue lisää

Johtamistaidot korostuvat tekoälyn myötä

Yhteisöohjautuvuuden ja valmentavan johtajuuden myötä organisaatioista tulee matalampia eli esihenkilöitä ja hierarkiaa on vähemmän. Tämä kuitenkin korostaa ihmisten tarvetta johtamistaidoille, kun jokainen meistä voi ottaa johtajuuden eri tilanteissa ja johtaa ryhmää, tilannetta tai projektia ilman erillistä sovittua titteliä. Teknologian kehityksen myötä me saamme pian jokainen oman assarin, kun tekoäly on…

lue lisää

Henkilökohtainen johtaminen

Jaettu johtaminen ei olisi mahdollista ilman tietotekniikkaa. Perinteistä hierarkkista johtamista vaadittiin, jotta saatiin pyramidin muotoisesti tiputettua alaspäin tietoa ja ohjausta. Kun informaatioteknologia mahdollistaa satojen ja tuhansien ihmisen tietopohjaisen yhteistyön, esihenkilöiden tarve on muuttunut. Esihenkilön malli on muuttunut enemmän ohjaavaksi ja auttavaksi, tai tippunut kokonaan pois. Yhteisöohjautuvuus tarkoittaa sitä, että vastuuta…

lue lisää

Kenen vastuulla on kehittää toimintaa?

Julkaistu HR Viesti 3/2023 Ihmiset kuormittuvat työelämässä ja puhutaan uupumuksesta. Neuvoja myönteisyydestä ja peloista tulee esille useissa työyhteisöissä, mutta kenen vastuulla on kehittää toimintaa siten, etteivät työntekijät uupuisi työssä. Vastuu on perinteisesti ollut esihenkilöllä, mutta jaetun johtajuuden myötä on alettu puhumaan työntekijätaidoista. Jokaisen työntekijän ja tiimin jäsenen tulisi ottaa vastuu…

lue lisää

Valmentavaksi johtajaksi tekoäly

Valmentava johtaja ohjaa ja palvelee alaisiaan. Työntekijöillä ja asiantuntijoilla on paras käsitys työstä, jolloin he tekevät työtä koskevat päätökset. Esihenkilön vastuulle jää fasilitoida, kysyä ja kannustaa. Sain itse roolin johtaa asiantuntijaverkostoa, jakaa puheenvuoroja ja esityksiä. Opettelin samalla Microsoftin tekoälyn Copilotin ominaisuuksia ja pikkuhiljaa mieleeni hiipi ajatus. Miksei tekoäly voisi hoitaa…

lue lisää