Autan tiimejä saavuttamaan toimivan tehtävänhallinnan ja selkeät viestintätavat, jotta töissä on turvallinen ja stressitön olo

Category Itseohjautuvuuden hierarkia

Yhdessä tekeminen jakaa johtajuutta

Julkaistu HR viestissä 3/2022 Itseohjautuvuus on kovin usein ymmärretty väärin. Termikin itsessään on väärä, jos tarkoitetaan useampaa kuin yhtä ihmistä ja kykyä toimia ilman ulkoista ohjausta. Oikea sana on yhteisöohjautuvuus ja se tarkoittaa tapaa organisoitua ja vähentää huomattavasti esihenkilöiden valtaa… Continue Reading →

Miten tiedämme kehittyvämme?

Mistä tiedämme, että kehitymme yksilönä? Miten voimme tietää kehittyvämme tiiminä? Millä organisaatio pystyy kertomaan muille ja itselleen, että se on kasvanut ja muuttunut. Jokainen matka voidaan tulkita, vasta kun se voidaan jotenkin todentaa. Tätä varten tarvitaan mittareita, joilla mitata muutos…. Continue Reading →

Itseohjautuvan organisaation hybridimalli

Työskentely itseohjautuvassa tiimissä ei sovi kaikille. Kaikki eivät halua ottaa vastuuta ja vapautta päättää omasta työnteostaan, he haluavat tehtävät annettuina ja tietää työnsä rajat. Toisille taas itseohjautuvuus on elinehto, jotta he pystyvät tekemään työnsä motivoituneesti. Organisaatio voi toteuttaa hybridimallia, jossa… Continue Reading →

Organisaatioiden tasot ja Teal-teoria

Olen lukenut kirjaa Itseohjautuvuus ja intuitio, jossa viitataan jatkuvasti Frederick Lalouxin Teal-teoriaan ja Reinventing Organizations kirjaan. Teal-teoriassa kuvataan organisaatioiden ja siinä olevien ihmisten ymmärryksen ja yhteistyön tasoa. Jokaisella tasolla on ominaisuutensa ja pääidea, millä organisaatio toimii. Kun aloin kirjoittaa itseohjautuvuuden… Continue Reading →

Taso 8: Parviäly

Ominaisuudet Töitä voidaan jakaa ristiin lennosta Jokaista tiimin jäsentä voidaan tuurata lennosta Osataan tunnistaa oma ja muiden kuormittuneisuus Osataan pyytää ja ehdottaa apua Huolehditaan kollektiivisesti, että kaikilla on töitä Annetaan palautetta heti, kun tulee virheitä Opitaan palautteista, eikä jäädä jumiin… Continue Reading →

Taso 7: Jaettu näkökulma

Ominaisuudet Timiin jäsenet kiinnostuvat uusista asioista Jokainen jaksaa perehtyä uusin teknologihin Kaikki “venyvät” auttaakseen kollegaa Tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita jaetaan ja kaikesta kommunikoidaan mahdollisimman paljon tiimin kesken Luodaan yhteinen näkemys eri asioista, jonka jokainen osaa / ymmärtää Otetaan kantaa… Continue Reading →

Taso 6: Luottamus

Ominaisuudet Luottamuksen myötä halu viettää myös vapaa-aikaa yhdessä kasvaa Uskallus puhua avoimesti tiimin kesken mistä tahansa Jatkuva treenaaminen ja parantaminen Avoin luottamus kollegoihin Työparien muodostuminen Merkitys:Tiimi on kuin perhe, mutta työelämäsn puolella. Keskinäinen arvostus on muuttunut luottamukseksi eikä virheitä pelätä… Continue Reading →

Taso 5: Arvostus

Vaatimukset Muiden mielipiteiden pyytäminen, vaikka olisi varma omasta asiastaan Ei jätetä ristiriitoja elämään, vaan ratkaistaan ne Ilmaise tukevasi muita ja heidän valintojansa Asioita nostetaan esiin, vaikka ne olisivat epämukavia Onnistumisten juhlistaminen, jopa pienten Merkitys:Ei ole niin pientä asiaa, etteikö sitä… Continue Reading →

Taso 4: Sparraus

Vaatimukset Ajan käyttäminen muiden opettamiseen Avun pyytäminen oletuksena, vaikkei koe tarvitsevansa apua Ymmärrys, että työtä tehdään yhdessä Kokoonpanojen ja näkökulmien vaihtaminen Tiimin jäsenet tuntevat toistensa osaamiset ja taidot Merkitys:Muiden auttaminen ja ideoiden haastaminen on osa tiimin työtä – en tarkoita… Continue Reading →

Taso 3: Mielipiteiden huomiointi

Vaatimukset Muiden mielipiteet ovat samanarvoisia omieni kanssa Kaikista asioista pitää voida keskustella Asiat ovat asioita ja ihmiset ihmisiä Keskusteltavat asiat pitää priorisoida, jotkin asiat pitää jättää seuraavaan kertaan Muiden mielipiteet aiheuttavat muutosta toiminnassasi Jokainen on valmis perustelemaan kantansa ja mielipiteensä… Continue Reading →

« Older posts

© 2023 Johtajuushakkeri — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑