Työpajan tarkoitus on herättää ihmisiä pohtimaan miten parantaa omaa työskentelyään. Alustuksissa käydään läpi johtajuuskulttuureita ja odotuksia sekä neuvoja kiireen ja stressin ehkäisyyn. Alustusten jälkeen jokainen osallistuja pääsee keskustelemaan pieniryhmissä aiheesta. Jokaisen ryhmätyön jälkeen keskustelujen lopputulokset kerätään yhteen jatkotyöstöä varten.

 

Tavoitteet

 • Kerätä tiimin jäsenten mielipiteitä kehitettävistä asioista
 • Sitouttaa tiimin jäseniä kehittämään tiimin toimintaa
 • Antaa työkaluja kiireen ja stressin ehkäisyyn omassa työssä

 

Työpajan sisältö

 1. Valmentava johtajuus, itseohjautuvuus ja johtamiskulttuurit + ryhmätyö 1
 2. Stressin vähentäminen – Välittömät vaikutukset + ryhmätyö 2
 3. Oppiminen toiminnasta – Välilliset vaikutukset + ryhmätyö 3
 4. Yhteenveto ja lopetus

 

Näin tilaat työpajan

 1. Jätä yhteystietosi
 2. Lähetän esitteen
 3. Sovimme ajankohdan
 4. Pidämme työpajan

 

Työpaja kestää kaksi tuntia ja se voidaan pitää etänä tai paikan päällä.

Hinta etänä on 670€ alv. 0%.

 

Valmentajana toimii Karl-Johan Spiik – katso laajempi esittely

 • Yhteisöohjautuvuuden sisältö- ja menetelmäosaamista 15 vuoden ajalta, sekä IT-alalla että nuorkauppakamarissa.
 • Yli 15 vuoden kokemus itseohjautuvien tiimien johtamisesta ja toiminnasta
 • Kokemusta useista erilaisten isojen ja pienten organisaatioiden sekä julkisten että yksityisten kanssa työskentelystä
 • Työskentelymallit seuraavat ketteriä projektimenetelmiä, joissa korostetaan henkilöstön voimavarojen ja yhteistyön merkitystä.