Ketterän projektin johtaminen

Hyvä ketterän projektin johtaja ymmärtää ketteryyden teorioiden taustat ja hänellä on vuosien kokemus ketteristä projekteista eri rooleissa. Ketterän projektin johtaja ei johda projektia perinteisessä mielessä, vaan hän palvelee ja fasilitoi projektia. Teal-teoriassa kyseessä on vihreä organisaatio, sillä ketterissä malleissa kuitenkin annetaan vastuurooli jollekin, eikä jätetä tiimiä itsessään vastuuseen. Ketterän projektin johtaminen on luovimista erilaisten tarpeiden ja tilanteiden välillä – pitäen yhdessä sovituista säännöistä.

Ketterä projekti itsessään ei tarkoita, että säännöt ja prosessit hävitetään. Ketteryys tulee siinä, että projektin yksityiskohtia suunnitellaan matkan aikana ja ollaan valmiita muuttamaan määrityksiä. Ketteryydessä pitää ymmärtää, ettei voida kiinnittää selkeää tekijämäärää, tavoitetta ja aikataulua – tällöin projekti ei ole ketterä. Jokin näistä kolmesta pitää olla vapaa, eli jos halutaan säilyttää aikataulu ja tavoite, niin tällöin pitää tekijämäärää voida joustaa. Jos taas tekijämäärä ei jousta, pitää tavoitetta laskea tai aikataulua pidentää.

Ketterän projektin suuria haasteita on kouluttaa kaikki projektissa olijat mukaan ketterään toimintatapaan. Tiimi eli tekijät itsessään voivat osata jo tavan, mutta todella usein tilaajan eli asiakkaan puolelta ei ymmärretä minkälaista sitoutumista ketterä projekti vaatii. Ketterän projektin johtaja on ns. Agile Coach, joka valmentaa ihmisiä projektin ohjaamisen rinnalla. Kyse on eniten ihmistyöstä, sillä asiat usein ovat helppota.

Kaipaatko apua ketteryyden tuomisessa organisaatioosi?

Katso alla oleva video tai ota suoraan yhteyttä, yhteystiedot sivun alalaidassa. Lisätietoja yrityksen kotisivuilla www.karlex.fi