Tunteet tulevaisuuden työelämätaitoina

Olen kuullut viimeisen kymmenen vuoden aikana monesta eri suunnasta, miten ihmiskunta on siirtymässä järkiajasta sydänaikaan. En ole ymmärtänyt täysin mitä se tarkoittaa. Tänä vuonna olen keskittynyt löytämään itseni ja tutustumaan tunteisiini. Olen alkanut ymmärtää, miksi tunneasiat ovat tulevaisuuden työelämätaitoja. Tunneasioita ei voi järkeillä – ne pitää tuntea. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Olemme siirtyneet ihmiskunnan kehityksessä vaiheeseen, jossa työelämä ja organisaatiot eivät toimi kuin kone vaan enemmänkin elävä organismi. Elävä organismi ei ole hallittu, vaan muokkaantuu tarpeiden ja tilanteiden pohjalta. Jos evoluutiolla menee vuosituhansia, niin ihmisellä on kyky muuttaa käytöstään sekunneissa. Kaikki on kiinni omista tunteista ja muiden tunteiden huomioon ottamisesta.

Jos tunnesäätelyjärjestelmämme ei ole kunnossa, emme pysty käyttäytymään

Jos tunnesäätelyjärjestelmämme ei ole kunnossa, emme pysty käyttäytymään aikuismaisesti työelämässä. Jos et tunnista omia tunteitasi, et tunnista muidenkaan tunteita tai tulkitset ne väärin. Joku voi kokea monta eri tunnetta vain yhdellä tavalla (useampi tunne solmussa), tai joitakin tunteita ei tunnisteta ollenkaan (tukahdutettu tunne). Toiset eivät kestä muiden tunteita (myötäriippuvuus), sillä he kokevat, että heidän pakko tuntea kuten toinen.

Toinen oleellinen asia on, että tunneasioita ei voi järkeillä. Kun asiat alkavat mennä tunteen puolelle, siirrytään järjestä irralliseen kinasteluun, jolloin faktoilla ei voi voittaa. Tunneasiat pitää ratkaista tunnetaidoilla. Pitää tunnistaa toisen tunteet, hyväksyä ne ja auttaa toista käsittelemään tunteensa, jotta voidaan siirtyä asian järkipuolelle. Tähän vaaditaan sitä, että prosessoidaan omia tunteita.

Sisin ei pysty ottamaan vastaan informaatiota, joka kertoisi tunteen olevan väärässä

Kun ihmiset toimivat tunteet vallassa ja jäävät kiinni asenteeseen, ottavat he vastaan vain faktoja, jotka tukevat heidän omaa näkökulmaansa ja tunnemaailmaansa. Heidän sisin ei pysty ottamaan vastaan informaatiota, joka kertoisi tunteen olevan väärässä. Vaatii itsensä johtamista, että tunnistaa ja prosessoi omia tunteitaan. Vasta tällöin voi tunnistaa näitä tilanteita työelämässä ja ohjata tekemisen kohti ratkaisua.

Tulevaisuuden työelämän organisoitumisen muoto edellyttää tunnetaitoja, sillä hierarkkista mallia aletaan purkaa organisaatioissa. Enää ei voida vain ilman tunteita määrätä muita tekemään töitä vasten tahtoaan. Tehdasmaiset isot koneistot toimivat ilman tunteita. Ketterät nopeasti reagoivat tiimit ja organisaatiot vaativat jokaiselta jäseneltään tunnetaitoja. Meillä kaikilla on niitä eri verran. Me kaikki opettelemme niitä jatkuvasti.

Ainoa mitä tarvitsee, on olla avoin ja hyväksyä muut. Loppu tapahtuu itsestään.