Taso 8: Parviäly

Ominaisuudet

 • Töitä voidaan jakaa ristiin lennosta
 • Jokaista tiimin jäsentä voidaan tuurata lennosta
 • Osataan tunnistaa oma ja muiden kuormittuneisuus
 • Osataan pyytää ja ehdottaa apua
 • Huolehditaan kollektiivisesti, että kaikilla on töitä
 • Annetaan palautetta heti, kun tulee virheitä
 • Opitaan palautteista, eikä jäädä jumiin syytöksiin / ei syyllistytä
 • Jatkuvasti muuttuva ja mukautuva tiimi
 • Reagoi muutokseen asiakkuuksissa tai teknologiassa nopeasti
 • Ideat ovat yhteisiä ja niitä voidaan jalostaa yhdessä
 • Kaikki saavutukset ovat yhteisiä

Merkitys:
Itseohjautuvan tiimin ehdoton tavoite tila on ns. parviäly, jolloin tiimi toimii kuin lentävä lintuparvi. Kun yksi on ollut aurassa edellä ja väsyy, hän automaattisesti siirtyy perälle ja seuraava ottaa kärkipaikan. Jos joku tipahtaa välistä pois, niin muut tulevat tilalle ja ulospäin näkyy yhtenäinen lentoaura. Kun tulee yllättäviä tilanteita, koko parvi väistää niitä ja mukautuu tilanteeseen lähes vaistomaisesti. Esteet kierretään kokonaisuutta ajatellen, eikä yksilöt erotu vaan tiimin yhteinen hyvä on tärkeintä. Tiimin sisäinen kommunikaatio on sujuvaa ja toiminta suunniteltua ja tavoitteellista, vaikka väistöliikkeet ovatkin reaktiivisia.

Tällä tasolla ei ole enää vaatimuksia vaan ominaisuuksia. Jos ominaisuudet eivät täyty, on vikaa alemmilla tasoilla. Tiimillä pitää olla yhteinen näkemys asioihin (taso 7), jotta tiimi voi toimia lentävän lintuparven lailla.

Itseohjautuvuuden hierarkia on Karl-Johanin luoma malli itseohjautuvan tiimin kahdeksasta tasosta. Mallin pohjana toimi 19 artikkelin sarja itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tarkoituksena on esitellä tasot ja laajentaa teoriaa koskemaan koko organisaatiota.