Taso 7: Jaettu näkökulma

Ominaisuudet

  • Timiin jäsenet kiinnostuvat uusista asioista
  • Jokainen jaksaa perehtyä uusin teknologihin
  • Kaikki “venyvät” auttaakseen kollegaa
  • Tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita jaetaan ja kaikesta kommunikoidaan mahdollisimman paljon tiimin kesken
  • Luodaan yhteinen näkemys eri asioista, jonka jokainen osaa / ymmärtää
  • Otetaan kantaa muiden esittämiin asioihin, vaikkei ne kiinnostaisi
  • Luodaan yhdessä yhteistä näkökulmaa

Merkitys:
Todellinen tiimi tavoittelee yhteistä näkökulmaa. Se syntyy, kun kaikesta puhutaan tiimin kesken. Muiden mielipidettä pyydetään ja halutaan luoda yhteinen mielipide, jotta tiimin päämäärä olisi kirkkaana mielessä jatkuvasti. Muut tiimin jäsenet paikkaavat toisiaan ja kaikki ovat valmiita menemään epämukavuusalueelle ja opettelemaan uusia teknologioita. Tiimin jäsenet ymmärtävät, että tiimi pysyy mukautuvana ja dynaamisena, kun osaaminen on mahdollisimman laaja-alaista. Jokainen tiimin jäsen tuntee tiimin tavoitteet ja arvot, koska kaikki ovat olleet mukana luomassa niitä ja sitoutuneet niihin.

Tällä tasolla ei ole enää vaatimuksia vaan ominaisuuksia. Jos ominaisuudet eivät täyty, on vikaa alemmilla tasoilla. Keskinäisen luottamus (taso 6) pitää olla kunnossa, jotta näkökulman jakaminen  ihmisten välillä voi syntyy. Tästä syystä ei enää listata asioita, joita voisi tapahtua, jos vaatimukset eivät täyty.

Itseohjautuvuuden hierarkia on Karl-Johanin luoma malli itseohjautuvan tiimin kahdeksasta tasosta. Mallin pohjana toimi 19 artikkelin sarja itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tarkoituksena on esitellä tasot ja laajentaa teoriaa koskemaan koko organisaatiota.