Taso 5: Arvostus

Vaatimukset

  • Muiden mielipiteiden pyytäminen, vaikka olisi varma omasta asiastaan
  • Ei jätetä ristiriitoja elämään, vaan ratkaistaan ne
  • Ilmaise tukevasi muita ja heidän valintojansa
  • Asioita nostetaan esiin, vaikka ne olisivat epämukavia
  • Onnistumisten juhlistaminen, jopa pienten

Merkitys:
Ei ole niin pientä asiaa, etteikö sitä kannattaisi suunnitella. Ei ole niin pientä onnistumista, etteikö sitä kannattaisi juhlistaa. Ei ole niin pientä epäonnistumista, etteikö siitä voisi oppia. Tiimin sisäinen arvostus on suurimmaksi osaksi kärsivällisyyttä muita kohtaan ja asioiden jakamista. Tiimi on valmis epämukaviinkin keskusteluihin ja pystyy palautumaan niistä – tai pitämään asiat asioina, eikä epäonnistuminen ole mitään muuta kuin paikka oppia paremmaksi. Tämä myös tarkoittaa sitä, ettei ketään kohdella epäoikeudenmukaisesti. Edellisen tason 4 läpäiseminen varmistaa sen, että töitä jaetaan tiimissä ja jokaista tiimin jäsentä arvostetaan. Tällöin jokainen jäsen haluaa tehdä kaikkensa tiimin puolesta ja keskinäinen arvostus on ansaittu.

Jos vaatimukset eivät täyty, on vaarana

  • Kysytään neuvoa vain ongelmatilanteissa, jolloin tieto hyvistä ratkaisuista ei levity tiimissä
  • Jätetään asioita ”hampaan koloon” tai ongelmia toteutuksiin, joista lopussa tulee isompi ja vaikeampi ongelmia selvittää, kuin jos ne olisi hoidettu heti
  • Epämukavia keskusteluita vältellään, jolloin tiimi ei toimi avoimesti
  • Tiputaan tasolle 4 ja siitä alaspäin

Itseohjautuvuuden hierarkia on Karl-Johanin luoma malli itseohjautuvan tiimin kahdeksasta tasosta. Mallin pohjana toimi 19 artikkelin sarja itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tarkoituksena on esitellä tasot ja laajentaa teoriaa koskemaan koko organisaatiota.