Taso 3: Mielipiteiden huomiointi

Vaatimukset

 • Muiden mielipiteet ovat samanarvoisia omieni kanssa
 • Kaikista asioista pitää voida keskustella
 • Asiat ovat asioita ja ihmiset ihmisiä
 • Keskusteltavat asiat pitää priorisoida, jotkin asiat pitää jättää seuraavaan kertaan
 • Muiden mielipiteet aiheuttavat muutosta toiminnassasi
 • Jokainen on valmis perustelemaan kantansa ja mielipiteensä

Merkitys:
Tiimissä on ja pitääkin olla eritasoisia tekijöitä erilaisilla osaamisalueille. Kun jollakulla on vähemmän substanssiosaamista, pitää hänen kysymyksiänsä ja mielipiteitänsä arvostaa. Työuraltaan tai teknologiatietämykseltään juniorimpi henkilö on kuitenkin ajatusmaailmaltaan lähempänä asiakasta ja esittää tärkeitä kysymyksiä, joihin on hyvä varautua vastaamaan. Asioita pitää pohtia myös pinnallisemmin – kovin usein asiantuntijat ovat syvällä omassa teknologiassaan ja osaamisessaan. Tälle on ihan tuttu lausekin olemassa, nimittäin ”ei ole tyhmiä kysymyksiä”.

Jos vaatimukset eivät täyty, on vaarana

 • Keskustelu on turhanpäiväistä, eikä johda palvelun tai tuotteen laadulliseen paranemiseen
 • Kysytään muiden mielipidettä kohteliaisuutena, muttei kuunnella
 • Ajaudutaan ristiriitoihin, joka vaikeuttaa yhteistyötä
 • Tiimi ei kehity ja toiminta junnaa paikallaan
 • Ei pystytä valmistautumaan tarpeeksi hyvin asiakastapaamisiin

”Jos et pysty asiaasi selittämään 5-vuotiaalle, et ole sitä sisäistänyt itse tarpeeksi hyvin.”
– Albert Einstein

Itseohjautuvuuden hierarkia on Karl-Johanin luoma malli itseohjautuvan tiimin kahdeksasta tasosta. Mallin pohjana toimi 19 artikkelin sarja itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tarkoituksena on esitellä tasot ja laajentaa teoriaa koskemaan koko organisaatiota.