Taso 2: Avoin keskustelu

Vaatimukset

 • Jokaisella täytyy olla mahdollisuus sanoa mielipiteensä.
 • Jokaisen tulee uskaltaa sanoa mielipiteensä.
 • Ei saa arvostella muiden mielipiteitä.
 • Kaikista asioista pitää voida keskustella.
 • Jokaisen tulee olla oma itsensä.
 • Ryhmän lämmittely palaverin alussa (vaativat palaverit esim. retrospektiivi).

Merkitys:
Jokaisen pitää ymmärtää, että kun mennään lähelle ihmisen olemusta ja sisintä, täytyy palaverin alussa ensin, vaikka vaihtaa kuulumisia tai tehdä jokin merkityksettömämpi aktivointiharjoitus, jotta tulee yhteenkuuluva olo. Yhtenäinen olotila edesauttaa avointa keskustelua ja eriävien mielipiteiden sallimista. Jokaisen täytyy yksilönä tuntea itsensä ja omat heikkoutensa, jotta osaa ottaa muut huomioon eikä provosoidu turhaan. Lisäksi tiimin jäsenten täytyy tuntea toisensa ja heidän heikkoutensa ja vahvuutensa. Näin saavutetaan avointa keskustelua, joka kulkee kohti päämäärää.

Jos vaatimukset eivät täyty, on vaarana

 • Ei tuoda esiin omaa näkökulmaa, koska pelätään muiden kritisointia.
 • Tuodaan esiin oma näkökulma siten, että se ärsyttää muita.
 • Ärsyynnytään jatkuvasti muiden eroavista mielipiteistä.
 • Ei päästä keskustelemaan itse aiheesta, kun lämmitellään aiheen kanssa ja siinä kohtaa tapahtuu mahdolliset konfliktit (joiden tulisi purkaantua lämmittelyssä).
 • Ei synny avointa keskustelua, joka toimii perustana kommunikaatiolle.

Itseohjautuvuuden hierarkia on Karl-Johanin luoma malli itseohjautuvan tiimin kahdeksasta tasosta. Mallin pohjana toimi 19 artikkelin sarja itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tarkoituksena on esitellä tasot ja laajentaa teoriaa koskemaan koko organisaatiota.