Startup-yritysten alkutaival itseorganisoituvana tiiminä

Startupit ovat hyvä esimerkki luonnollisesti itseorganisoituvasta tiimistä. Ryhmä tuttuja tai tuntemattomia ovat organisoituneet yrityksen muotoon ja tekevät liiketoimintaa yhteisen tavoitteen eteen. Jokainen on hakenut roolinsa ja tuo jotain osaamista tai panosta pöytään. Yksi nimitetään toimitusjohtajaksi, mutta johtajuus on vain nimellistä. Jokaisen panos on tärkeä, eikä kukaan käskytä toista. Ensimmäiset vuodet ovat haastavia ja matkan varrella auttaisi, jos yrityksessä mukana olevat ymmärtäisivät itseorganisoituvan tiimin lainalaisuuksia.

Taloudesta ja numeroista kiinnostunut henkilö ajautuu talousvastuullisen rooliin, kun taas teknologiaguru vastaa yrityksen ydinjärjestelmistä. Ihmiskeskeinen avoin persoona hakeutuu myyntiin ja järjestelmällinen henkilö näkee paikkansa koordinoivan toimitusjohtajan roolissa. Tiimi keskustelee avoimesti ja ovat hyvin perillä toistensa tekemisistä. Jossain kohtaa kuitenkin alkaa tulla hankaluuksia, kun informaatio ei kulje tai liiketoiminta sakkaa. Viimeistään työntekijöiden palkkaamisen myötä, alkaa toiminta ja kommunikaatio rakoilla. Mitä startupin henkilöstön tulisi tällöin tehdä?

Olen kehittänyt itseorganisoituvan tiimin tasojen mallin, jolla tiimi voi tunnistaa mitä heiltä puuttuu ja mihin pitäisi tähdätä. Tasoilla on kolme päätasoa: perusasiat kuntoon, jaettu johtajuus ja itseorganisoituva tiimi. Mallin avulla startupissa työskentelevät henkilöt voivat havaita, missä on menty vikaan. Jos ensimmäisen päätason vaatimukset eivät täyty, eivät he voi pohtia jaettua johtajuutta tai oikeasti toimia mukautuvana tiiminä. Perustasolla varmistetaan, että jokainen tiimiläinen osa priorisoida palavereita, kertoa omista aikeistaan ja kuunnella muiden mielipiteitä. Mallissa löytyy erilaisia neuvoja ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla tiimi voi treenata perusasiat kuntoon.

Mikäli startupissa jokainen on eristäytynyt omaan siiloonsa, eikä toiminta kehity, pitäisi alkaa tiimin pohtia jaetun johtajuuden tasoa. Tällä tasolla sparrataan yhdessä toinen toisiaan ja opitaan tarkemmin muiden tiimin jäsenten osaamisista ja kehittymishaluista. Jokaisen tulee ymmärtää, että esille tulevat ongelmat pitää itse ratkaista ja tuoda muulle tiimille tiedoksi. Ei vain yksinkertaisesti voi ajatelle, että kyllä joku muu tämän hoitaa tai tämä kuuluu jonkun muun tontille. Startupissa jokaisen tulee kantaa vastuu ja olla kehittämässä yhteistä johtajuutta, vaikka toimitusjohtaja onkin paperilla vastuussa.

Startupin toiminta pyörii, mutta kun maailmassa tilanteet muuttuvat, ei myynti enää vedä ja eivätkä tuotteet vastaa asiakkaiden tarvetta. Tällöin startupin henkilöstön on aika alkaa pohtia itseorganisoituvan tiimin ylintä päätasoa. Tällä tasolla luodaan syvä luottamus tiimin jäsenten kesken, hankitaan yhteinen näkökulma ja muokataan startupista kaikkiin tilanteisiin itsenäisesti mukautuva tiimi. Parhaimmillaan koko startupin eteen työskentelevä porukka on kuin lintuparvi, joka sulavasti väistää esteet, organisoituu uudelleen ja vaihtaa tehtäviä lennosta.

Olen tehnyt verkkokurssin aiheesta Itseorganisoituva tiimi MADE SIMPLE. Verkkokurssin avulla jokainen startup pystyy saamaan itsestään parhaan irti ja ymmärtämään miten saada yritys toimimaan dynaamisesti muuttuvassa maailmassa.

Tervetuloa verkkokurssille https://www.itseorganisoituvatiimi.fi/

Tule kuulemaan itseorganisoitumisesta maksuttomiin online-meetuppeihin