Vaihda näkökulmaa #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Omien rutiinien rikkominen on tärkeää, jotta voit ajatella uudella tavalla. Kulje eri reittiä töihin, vaihda istumapaikkaa ja tee toisin asia, jonka teet aina samalla tavalla. Pyri myös varaamaan itsellesi aikaa pelkästään olemiseen, jotta voi pohtia asioita. Sen ei tarvitse olla pitkä aika, mutta hetki, jolloin et valmiiksi pyörittele jotain ongelmaa mielessä. Kun annat mielen hetken levähtää, niin se tarjoaa sinulle ratkaisuja, joita et ole ehtinyt vielä ajatella.

Itseohjautuva organisaatio

Tiimi rutinoituu ajan myötä ja tällöin luovuuden määrä laskee – tiimi homogenisoituu. Itseohjautuvassa tiimissä jäsenten vapaus tehdä itsenäisesti päätöksiä pitää tiimin muutoksessa ja heterogeenisenä. Tämän lisäksi tiimin jäsenet voivat vaihdella tilanteiden ja projektien mukana. Tiimi voi kuitenkin rutinoitua pitkien projektien tai toimeksiantojen aikana. Rutinoituminen tehostaa toimituskykyä, kun päämäärä kaikilla jäsenillä on sama. Toimeksiannon lopuksi on hyvä taas ravistella irti rutiineista.

Edelleen tärkeimmäksi asiaksi tiimille nousee yhdessä vietetty aika, jolloin voidaan keskustella ajankohtaisista asioista. Tiimin jäsenet voivat nostaa esiin mitä ovat tekemässä ja mahdollisia ongelmia. Kun on allokoitu päivässä hetki yhteistä aikaa, niin jokainen voi auttaa toinen toistaan ja tarjota näkökulmaa toisen ongelmaan. Näkökulman vaihtaminen on helpompaa porukassa, vaikka yksinkin siihen pystyy.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.