Tunne tiimisi, tunne itsesi #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen on avainasemassa itsensä johtamisessa. Vältä stressaantuneena ja väsyneenä tilanteita ja muita heikkouksiasi, joissa voit aiheuttaa muille tai itsellesi mielipahaa. Kehitä heikkouksiasi ja tee niistä vahvuuksiasi. Vain tuntemalla itsesi, voit tuntea muita ja miten vuorovaikutuksenne toimii. Ei ole mahdollista välttää kaikkia tilanteita ja konflikteja, mutta joskus voi olla hyvä kysyä, voidaanko käsitellä tämä asia huomenna. On erityisen tärkeää osata kertoa, kun oma työkuorma on liian iso eikä pysty selviytymään omista työtehtävistään tai tarvitsee apua.

Itseohjautuva organisaatio

Tiimin jäsenten persoonallisuuksien kartoittamiseen on erilaisia testejä, esimerkiksi meidän kehittämä EgoSwot. Ideana on kartoittaa erilaisia piirteitä ja pohtia, miten määrätynlaisten piirteiden kanssa omaavat henkilöt toimivat yhteen ja mitkä ovat eri piirteiden heikkouksia ja vahvuuksia. Testit eivät aina kerro totuutta ja toisille ne eivät ole käyttökelpoisia työkaluja. Tärkeintä on oppia tuntemaan työtoverit.

Mikäli ei ole mahdollista työn merkeissä oppia tuntemaan kollegoiden tapoja toimia, niin täytyy viettää aikaa yhdessä työn ulkopuolella. Isot koko tiimiä työllistävät projektit ajavat ihmisiä yhteen, mutta niiden puuttuessa pitää kehittää muuta yhteistä tekemistä. Kun tiimin jäsenet viettävät aikaa yhdessä, tulee esiin jokaisen minuus työroolin takana. Kun tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toisensa, syntyy luottamus, jonka pohjalta kommunikaatio terävöityy ja tiimityö paranee.

Testit ovat hyviä työkaluja, mutta luottamusta ei rakenneta kaavioiden varaan. Haastavissa tilanteissa turvaudutaan luotettaviin kollegoihin. Luottamus pitää rakentaa tietoisesti, jos se ei ole rakentunut itsestään töiden lomassa. Luottamuksen ja tiimihengen ansiosta tiimin jäsenet venyvät ja menevät epämukavuusalueelle, koska ovat sitoutuneita tiimiinsä. Näin itseohjautuvat tiimi pystyy paikkamaan toinen toisiaan ja suorittamaan haastavimpiakin tehtäviä – yhdessä.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.