Suosi dialogeja, vältä monologeja #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Kun mielessä on selkeä suunnitelma ja tiedät parhaan tavan toteuttaa se, on vaikea kuunnella muiden mielipiteitä. Itsensä johtamisessa yksi tärkein taito on asettaa omat mielipiteet ja ajatukset samalle tasolle muiden kanssa ja antaa muiden puhua ensin. Vaikka oma kanta olisi valittu, pitää osata kysyä ja keskustella muiden kanssa, jotta muiden näkökulmat tulee esille. Tämän jälkeen voit alkaa sovittamaan omia ajatuksia muiden ajatusten kanssa – keskustellen.

Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvan organisaation kulmakivinä ovat luottamus ja avoin kommunikaatio. Tätä ei tapahdu, ellei oikeasti tavoitella toisten mielipiteitä. Muut eivät osaa lukea ajatuksiasi ja kertomasi mielikuva ei välttämättä hyppää toisten mieleen sellaisenaan. Asiat pitää kertoa useammalla eri tavalla ja sinun pitää kysymyksin varmistaa, ovatko muut ymmärtäneet asian. Jos he eivät osaa sanoa sitä omin sanoin, he eivät ole sisäistäneet viestiäsi.

Itseohjautuvassa tiimissä on monia eri mielipiteitä, on tärkeä kuunnella jokaisen. Itseohjautuvuus antaa jokaisen idealle mahdollisuuden tulla toteutetuksi – jokainen saa toteuttaa oman ideansa ja yleensä parhaat lopputulokset tulevat, kun usean henkilön ideat yhdistetään. Tiimin keskinäinen henki kasvaa, kun jokaisen ideaa arvostetaan samanarvoisena. Jokaisen pitää uskoa muiden ideoihin ja antaa tilaa niille, vaikkei aina olisi samaa mieltä. Kannustetaan sitä, joka tekee – ei arvostella.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.