Saamattomuus vai osaamattomuus?

Moni kokee usein (aikaan)saamattomuutta, mistä se oikeastaan johtuu? Onko kyseessä avuttomuus, osaamattomuus vai voimattomuus? Työelämässä varsinkin kyseessä voi olla itsensä johtamisen taitojen puutteesta – tällöin saamattomuus johtuu osaamattomuudesta, joka on helppo korjata. Itsensä johtamisen taidot ovat taitoja siinä missä mitkä tahansa muutkin taidot, ne voi opetella ja ottaa käyttöön.

Työelämässä on tultu siihen pisteeseen, että asiantuntijat johtavat työstä. Organisaatioien on ymmärrettävä, ettei etteivät johtajat voi tehdä tärkeitä työhön liittyviä päätöksiä. Perinteisesti työntekijä on joutunut selittämään asian esihenkilölle, joka puutteellisin tiedoin on tehnyt päätöksen. Oikeasti asiantuntija on paras henkilö tekemään kyseisen päätöksen. Tämän vuoksi yritykset tavoittelevat itseorganisoituvuutta, jolloin johtajuus on jaettu eikä kulminoidu yhteen henkilöön.

Jokaisen on luotavat omat tavoitteensa eikä mikään ulkoinen mittari rajoita tekemistä

Organisaation tulee varmistaa, että jokainen voi tehdä omaan työhönsä liittyvät päätökset itse. Päätöksen teko pitää olla helppoa, organisaation rakenteet täytyy tukea sitä – eli ei hyväksyntä- ja tarkastuskoneistoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijä jätetään oman onnensa nojaan. Vaan jokaisen on luotavat omat tavoitteensa eikä mikään ulkoinen mittari rajoita tekemistä. Tämä vaatii työntekijältä itseohjautuvuutta. Organisaation pitää varmistaa, että työntekijällä on tarvittavat taidot johtaa itseään.

Jos työntekijällä ei ole aikaa kehittää itseohjautuvuuttaan, ei hän pysty toimimaan itseorganisoituvassa yrityksessä. Henkilö tuntee itsensä saamattomaksi ja varmasti näyttääkin siltä muiden silmissä. Työntekijälle tulee olo, ettei tiedä mitä tekisi tai mistä edes aloittaisia. Tämän vuoksi itseorganisoituvassa organisaatiossa pitää olla tukirakenteita ja verkostoja, joiden avulla kuka tahansa voi opetella itsensä johtamisen taidot.

Pidän itsensä johtamisen koulutuksen Suomen Nuorkauppakamareille syyskuun lopulla. Olen kerännyt aineistoa koulutusta varten ja aloin nyt tekemään esitysmateriaalia. Päätin kirjoittaa jokaisesta kokonaisuudesta oman artikkelin. Seuraamalla tätä artikkelisarjaa, voit oppia johtamaan itseäsi paremmin ja ymmärrät mistä taidoista on kyse itseohjautuvuudessa.

Jos aihe kiinnostaa, osallistu ilmaisiin #itseorganisoituvuus-meetuppeihin ja liity keskusteluun.

Miten käytännössä ollaan itseorganisoituva tiimi? Olen tehnyt aiheesta verkkokurssin. Tutustu kurssiin ja katso ilmainen johdanto!