Ryhmäsielun tekee ryhmä itse

Olen ollut monenlaisissa ryhmätyöskentelytilaisuuksissa, mutta viimeisin hämmästytti minut todella. Sain kokea miltä tuntuu kuulua ryhmään, joka tosiaan ottaa huomioon jokaisen yksilön tarpeet ja tilan. Aluksi se tuntui epämukavalta, mutta siihen tottui yllättävän nopeasti. Seuraavana päivänä sitä ei enää kyseenalaistanut, vaan alkoi itse toimia samoin.

Olen Kööpenhaminan lentokentällä matkalla kotiin. Olen ollut kaksi päivää Malmössä työpajassa Ruotsalaisen asiakkaan edustajien kanssa. Työpajassa korostettiin, että keskity tilanteeseen ja laitteet pois. Työpajan aikana noustiin useasti seisomaan ja keräännyttiin yhdessä tehtyjen tuotosten ääreen. Huomasin useaan kertaan, että kun vaihdoin istumaan tai seisomaan tai paikkaa, niin muut ihmiset alkoivat siirtyä.

Kun yksi ryhmästä siirtyi, niin muut tekivät välittömästi tilaa. Jos katsoimme eteen tai kohteeseen, niin jokainen ryhmän jäsen varmisti, ettei ole toisen tiellä. Olen aiemmin tottunut, että jokainen hakee oman paikkansa. Kun joku vaihtaa paikkaa, niin hänen pitää etsiä paikka, josta näkee. Olinkin ryhmässä, joka reagoi jokaisen yksilön muutoksiin. Kun yksi tuli istumaan, niin hän katsoi, ettei mene kenenkään eteen. Edessä oleva taas varmisti, että tulokkaalla oli hyvä näkyvyys.

Kun oli keskustelutilanne, niin pyrittiin säilyttämään näköyhteys kaikkiin – tai vähintään henkilöön, joka puhui. Ryhmäkeskeisyys toiminnassa oli todella hämmentävää. Ryhmä koostui pääasiassa Ruotsalaisen asiakkaan eri tiimien henkilöistä, joista suurin osa ei tuntenut (kunnolla) ennestään. Kuitenkin heidän käytöksensä oli yhteneväisiä ja sai muut n. 30% käyttäytymään myös samalla tavalla.

Ryhmän ottaessa huomioon jokaisen yksilön, se asettaa käytöksen tason erittäin sallivaksi. Kun ryhmään tulee yksi, joka välittömästi huomaa, että muut mukautuvat hänen toimintaansa, se tekee hetkeksi epämukavan olon. Kuitenkin ihan tunneissa yksilö mukautuu ryhmän toimintaan.

Mitä tärkeämpi aihe ryhmän kokoontumiselle on, sitä tärkeämpi on, että ryhmä ottaa jokaisen sen jäsenen tarpeet huomioon. Tämänlainen ryhmä toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja saavutti päämäärän. Ei ollut oleellista kuka oli oikeassa, vaan yhteinen mielipide ohjasi toimintaa. Näin saatiin paras mahdollinen lopputulos, jossa yhdistyi eri ihmisten ja heidän ydinosaamisten kärki.