Oletko lintu vai kala?

Puhuttaessa itseohjautuvuudesta tarkoitetaan yksilön kykyä toimi ilman ulkoista ohjausta, kun tehtävän tarkoitus on selvä sekä tavoitteista ja pelisäännöistä on sovittu. Itseohjautuvat yksilöt muodostavat yhdessäohjautuvia tiimejä ja jopa yhteisöohjautuvia organisaatioita. Kyse on kanssakäymisestä eli aktiivisesta vuorovaikutuksesta ja joustavasta yhteistyöstä. Ihminen on sosiaalinen olento, joka kaipaa muita ympärilleen, on hän persoonaltaan mitä tahansa. 

Kukaan ei tee suuria asioita yksin. Toisaalta löytyy paljon sankaritarinoita, joissa yksi ihminen on saanut aikaan suuria. Moni pystyy yksin tekemään asioita nopeammin ja tehokkaammin, mutta historian suurilla henkilöillä on melkein aina ollut kollega tai tiimi takanaan. Ihmiskunnan tapana vain on ollut nostaa yksi henkilö yli muiden ja se on usein synnyttänyt käsityksen, ettei mukana olisi ollut pienempi tai suurempi joukko muita tekijöitä.  Perinteinen ajatusmalli hierarkkisesta johtamisesta ja toiminnasta on vaikuttanut elämän kaikilla osa-alueilla, myös kirjallisuudessa. 

Kirjoitin kirjan aiheesta isäni Karl-Magnus Spiikin kanssa

Kirja julkaistaan helmikuussa 2023

Ensi kuussa julkaistavan kirjan tarkoituksena on nostaa esille ihmisten todellinen erilaisuus, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan tekemisten taustalla. Kirja esittelee yleisen tavan kategorisoida ja yhdistää ihmisten erilaisia piirteitä. Malli ei ole ainut tai aukoton, mutta erittäin käytännöllinen kaikessa arkipäivän tekemisessä, johtamisessa ja yhteistyössä.  
 
Ihminen yhdistää mielessään samankaltaisia asioita ja tekee yleistyksiä, jotta hän pystyy toimimaan nopeammin ja helpommin aikaisemman tiedon ja kokemustensa pohjalta. Sitä kutsutaan intuitioksi. Intuition avulla voimme tehdä yhteistyötä, johtaa itseämme ja muita paremmin, kun ymmärrämme, miten erilaiset ihmistyypit toimiva ja miten heidän kanssaan kannattaa toimia. 

Johtaminen ja johdettavana oleminen ovat yhtä tarpeellisia ja arvokkaita

Tärkeintä on tunnistaa itsensä ja oman persoonallisen halunsa tehdä asioita sekä osata kertoa se myös muille. Olemme useimmiten itse vastuussa siitä, minkälaisessa työympäristössä toimimme ja päätämme pysyä. Useimmat hakeutuvat työtehtäviin, joissa oma osaaminen palvelee työn suorittamista mutta samalla myös itsensä toteuttamista. Jos et pidä määrätyn tyyppisistä ihmisistä, tee rohkea päätös äläkä hakeudu töihin paikkaan, jossa heitä on paljon tai johtamiskulttuuri ei sovi sinulle. 

Maailma kulkee kohti yhteisöohjautuvaa mallia, jossa hierarkioita madalletaan ja jossa esihenkilöiden tai johdon päätösvaltaa jaetaan organisaatiossa laajemmalle alueelle erityisesti itseohjautuville yksiköille, tiimeille ja yksilöille. Siksi on niin tärkeä, että jokainen on tietoisempi itsestään eli siitä, kuka hän on, miten hän toimii ja minkälaisissa tehtävissä ja ympäristössä hän viihtyy parhaiten.  

Kyse on sekä ihmisen että organisaation yhteisestä edusta. 

Organisaatio saa innostuneita ja sitoutuneita tekijöitä. Ihmiset voivat toteuttaa itseään, jolloin organisaation tarkoituksen toteutumista ja tuloksen tekemistä palvelee ihmisen koko potentiaalia osaamisen, haastamisen ja itsensä toteuttamisen osalta. 

Kirja julkaistaan painettuna teoksena sekä e-kirjan suurimpiin palveluihin (mm. Adlibris, Booky) sekä äänikirjana palveluihin Storytell, Nextory, BookBeat.