Kiinnostu uusista asioista #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Uuden oppiminen on elinehto nykymaailmassa. Jos olemme jatkuvasti liian kiireisiä ja uupuneita, emme jaksa oppia uutta tai edes kiinnostua uusista asioista. Varmista, että sinulla on rennompia päiviä tai hetkiä, jolloin ei ole tiukkaa aikataulua ja sidottua tehtävää. Allokoi itsellesi kehittämisaikaa tai kun kuulet jostain mielenkiintoisesta, laita sen opettelu itsellesi kalenteriin. Kysy myös aktiivisesti muiden mielipidettä, vaikka oma kanta olisikin jo todella vahva.

Itseohjautuva organisaatio

Dynaamisen tiimin on pakko olla perillä muiden mielipiteistä, mutta jokaisen on myös osattava sanoa oma mielipiteensä, kun on sen aika. Kun ideoidaan tai pohditaan, on todella tärkeä huomioida muut ja kysyä muiden mielipidettä. Eriävät mielipiteet pitää ottaa vastaan ja niitäkin pitää voida käsitellä, sillä tiimin voima on sen heterogeenisyys. Yhdessä tuotamme parhaan arvon.

Konsulttitiimin on oltava kiinnostunut uusista asioista, sillä teknologia kehittyy jatkuvasti. Teknologista kehitystä on todella rankkaa seurata, ellei ole kiinnostunut siitä. Uudet asiat ja teknologiat kannattaa liittää olemassa oleviin asioihin ja haasteisiin. Tiimin kesken kannattaa sparrata ja pohtia, mitä asioita jokin uusi ratkaisu tai teknologia voisi ratkaista. Tai päinvastoin, tuoda haasteita esiin ja pohtia, millä teknologialla voidaan ratkaista tämä. Tiimin tulee pitää itsensä kiinnostuneena uudesta turvatakseen jatkuvan kehityksen.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.