Kehity hyväksi maalariksi #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Hyvä maalari ei välttämättä käytä pensseliä, hän voi myös kertoa hienoja tarinoita. Riippuen siitä oletko visuaalinen, auditiivinen vai rationaalinen, hahmota ja maalaa itsellesi innostava visio. Jos et voi innostaa itseäsi, et pysty innostamaan muitakaan. Löydä oma tyylisi tuottaa innostavaa materiaalia ja tuota sitä visiosi tueksi. Ilman visiota ei voi olla päämäärää ja tavoitteita – löydä inspiraatio itsestäsi, pakota jos on tarve.

Itseohjautuva organisaatio

Tiimin jäsenet ovat vastuussa itse tiimistä ja toisten innostamisesta. Näkyvillä persoonilla on suurempi vastuu muiden innostamisessa, mutta kaikki tiimin jäsenet ovat yhtä paljon vastuussa tiimin vision tuottamisessa ja sanoittamisessa. Joku maalaa isommalla pensselillä ja toiset pienemmällä. Kaikkien panos on yhtä tärkeä. Iso pensseli näyttä tien ja pienet pensselit varmistavat laadun.

Tiimille on keskeistä yhteinen visio ja ymmärrys. Tämän takia tiimin pitää allokoida aikaa yhteisen vision eteen ja kuunnella toinen toisiaan. Ei ole yhtään hullumpi idea, vaikka oikeasti maalata tiimin visio yhteiselle paperille tai yrittää visualisoida sitä informaatioteknologian keinoin. On tärkeää, että jokainen kokee olevansa ja tuottavansa osan visiosta. Kaikki eivät ole visuaalisia, otetaan auditiivisten ja rationaalisten tuki heidän tuottamassa muodossa vastaan.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.