Karsi pois epäoikeudenmukaisuuksia #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Tunteet huijaavat meitä, ne saavat erilaiset tosiasiat tuntumaan hyviltä, huonoilta, oikeilta tai vääriltä. Hyvä tunnetila voi saada merkityksettömän asian tuntumaan mahtavalta ja päin vastoin. Moni kokee epäoikeudenmukaisuutta, mutta kun on rauhoittunut ja miettinyt asiaa järjellä, niin asiat eivät olekaan niin mustavalkoisia. Tärkeintä on tunnistaa oma tunnetila ja pysähtyä, kun koet epäoikeudenmukaisuutta – palaa asiaan yhden nukutun yön jälkeen, se voi näyttäytyä aivan toisessa valossa.

Itseohjautuva organisaatio

Epäoikeudenmukaisuuksiin puuttuminen on jokaisen vastuulla. Tärkeintä on työntää omat mielipiteet ja tunteet syrjään ja kuunnella muita. Kyseessä on enemmän tunne kuin järkiasiat, jolloin ne pitää purkaa ensin tunnetasolla. Kun tunnelataus on purettu, voidaan lähteä johtamaan itse asiaa järjellä. Jos järjellä koittaa vääntää tunnetta vastaan, niin tulee konflikti eikä epäoikeudenmukaisuudesta kärsivä koe tulleensa kuulluksi.

Jokaisen tulee pystyä johtamaan itseään ja tunnistamaan omia tunnetilojaan. Aina kuitenkaan tähän ei pystytä ja tällöin muiden kuuluu tukea ja auttaa. Pääsääntöisesti epäoikeudenmukaisuuksista pitää puhua ja ne pitää nostaa esille. Usein on hyvä nostaa ne esiin ensin kahden kesken, ennen viemistä koko tiimille. Kun asiaa on sparrattu kahdestaan, voidaan miettiä kannattako asia nostaa koko tiimille vai ratkesiko asia jo uudessa valossa ja paremmalla tarkastelulla.

Tunneasioiden kieltäminen eli toisten epäoikeudenmukaisuuden tunteen vähätteleminen tuhoaa tiimihenkeä. On tärkeää, että jokainen tiimissä oleva kokee tulevansa kuulluksi ja huomioiduksi. Tämä pitää jäsenten halun kuulua tiimiin ja uskollisuuden tehdä kaikkensa tiimin eteen vaikeinakin hetkinä.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.