Johtajuuspolku ilman johtajaa

Voiko esihenkilöitä kouluttaa esihenkilöttömyyteen? Haluavatko esihenkilöt opetella mallia, jossa heistä tehdään tarpeettomia? Tuntuu varmaankin oudolta ajatukselta, että joku haluaa tehdä itsestään tarpeettoman työelämässä. Esihenkilöille on kertynyt tehtäviä ja vastuita, jotka kuormittavat esihenkilöitä. On luontevampaa jakaa nämä tehtävät niiden kesken, jotka haluavat niitä tehdä. Suurin osa esihenkilöistä on taitavia sekä työssään, että johtamisessa, mutta heillä on liikaa tehtävää. He haluavat keventää kuormaansa, mutta heiltä voi puuttua käytännön keinot astua uuteen valmentavan johtajan rooliin.

Yleinen organisaatioiden malli on hierarkkinen eli sisältää esihenkilö-alainen-rakennetta. Kun ihmisellä on koko elämän tai työuran mittainen kokemus hierarkkisesta työskentelystä, pelkkä halu uudistua ja kokeilla uutta esihenkilön roolia ei riitä. Tarvitaan konkreettisia neuvoja, tietoja ja vertaistukea, kun halutaan purkaa hierarkiaa organisaatioissa. Organisaation ja sen jäsenten valitsema suunta pitää paketoida työntekijöille selkeäksi kokonaisuudeksi – johtajuuspolku on yksi vaihtoehto.

Ihmiset ottavat valmentajan tai auttajan roolin, kun näkevät sen tarpeelliseksi

Valmentavassa johtajuudessa johtajan rooli on auttava, valmentava ja ohjaava. Esihenkilön tehtävä ei ole käskeä muita, vaan varmistaa, että muut voivat tehdä työnsä ja onnistua siinä. Esihenkilöt ovat yleensä organisaation edelläkävijöitä ja siksi heitä on hyvä valmentaa tulevaisuuden johtamismalliin. Ihmiset ottavat valmentajan tai auttajan roolin, kun näkevät sen tarpeelliseksi.

Johtajuuspolulla opastetaan organisaation jäseniä uuteen malliin. Johtajuuspolulla aloittaa esihenkilöt, mutta jatkossa sitä voi kulkea kuka tahansa organisaation jäsen. Johtajuuspolku elää jatkuvasti ja sitä päivitetään sitä mukaa, kun uusia tarpeita nousee esille organisaatiossa. Johtajuuspolun muotoilussa ja käynnistämisessä tarvitaan konsultteja, mutta jatko hoituu organisaatioon luodun vertaisverkoston avulla. Valmentavasta johtajuudesta seuraava askel on esihenkilöttömyys, jolloin moderni johtamismalli on niin pitkällä, ettei erikseen tarvitse nimetä henkilöitä, joiden tehtävänä on valmentaa muita.

Johtajuuspolun tarkoitus ei ole tehdä organisaatiosta esihenkilötöntä tai tehdä esihenkilöitä työttömiksi. Johtajuuspolun avulla autetaan esihenkilöitä keskittymään siihen, mikä on oikeasti tärkeää ja kuuntelemaan muiden työntekijöiden tarpeita ja auttaa niissä. Uuden opettelu töiden lomassa on raskasta ja johtajuuspolun idea on tehdä ennalta viitoitettu neuvova polku, jota kulkea.

Kiinnostuitko Leadership-polusta?

Tutustu yhdessä isäni kanssa luomaan Leadership-polun malliin osoitteessa https://www.karlex.fi/valmennus/leadership-polku/