Hallitustyöskentely itseorganisoituvassa yrityksessä

Jokaisessa yrityksessä toimii taustalla hallitus, joka kantaa vastuun yrityksen toiminnasta, varallisuudesta ja strategiasta. Kun yritys ei toimikaan perinteisellä tavalla, pitää hallituksen tukea toimintaa aivan uudella tavalla. Hallituksen ja omistajien on sitouduttava itseorganisoituvaan malliin ja antaa vastuu työntekijöille – muuten yhteisöohjautuvuus ei voi toimia eikä yritys itseorganisoidu.

Itseorganisoituvassa yrityksessä hallitus ei määrittele yritykselle strategiaa vaan enemmänkin sparraa ja auttaa toimitusjohtajaa ja henkilöstöä miettimään, mihin suuntaan yritys haluaa mennä. Hallitus ei ole tavoittamaton norsunluutorni, vaan se osallistuu kommunikaatioon operatiivisessa toiminnassa. Tällöin kaikille tulee olla selvää, ettei hallituksen jäsenen mielipide tai ehdotus ole käsky tai tehtävänanto – se on mielipide muiden joukossa. Hallitukselta vaaditaan aktiivisuutta, pelkästään hallituksenkokouksiin osallistuminen ei riitä.

On paljon järkevämpää antaa vastuu päätöksistä niille, jotka tietävät asiasta eniten

Hallitus toimii yrityksen sparraustiiminä ja avaa ovia liiketoimintaan suhteillaan, joita yrityksen henkilöstöllä ei ole. Modernissa työelämässä säännöt ovat muuttuneet ja hallituksen tulee ymmärtää nykyinen toimintakenttä. On paljon järkevämpää antaa vastuu päätöksistä niille, jotka tietävät asiasta eniten, eikä muodostaa pullonkauloja ja hyväksymiskäytäntöjä erilaisten hierarkioiden varaan. Jos yritys ei ole ketterä, ei se voi reagoida toimintakentän muutoksiin ja menetetään työntekijöiden motivaatio, kun he joutuvat puolustamaan tärkeiksi kokemiaan päätöksiä.

Halusin ymmärtää enemmän aiheesta ja Teal Suomen someryhmissä nousi esiin yksi henkilö – Kaj Hagros. Hän on modernin työelämän hallitusammattilainen ja ymmärtää Teal-teoriaa ja itseorganisoituvia yrityksiä. Hän tuli alustamaan kesäkuun meetuppia, tallenne katsottavissa kirjoituksen lopussa. Hagros painotti, ettei hallituksen kokousten paino pitäisi olla raporttien katselussa vaan ajankohtaisten asioiden käsittelyssä. Itselläni heräsi mielessäni kysymys: Jos hallituksen jäsenillä ei ole aikaa perehtyä statistiikkaan, niin ovatko he oikeassa paikassa?

Hallitus toimii samassa toimintakentässä kuin organisaation muutkin tiimit

Aloin ymmärtää, että itseorganisoituvan hallituksen muoto on samanlainen kuin organisaation muutkin tiimit. Hallitus on ns. senioritiimi, jolla on enemmän vastuuta ja kokemusta. Hallitus toimii samassa toimintakentässä ja kommunikoi muiden tiimien kanssa aivan kuten organisaatiossa muutenkin. Hallitus on osa ketterän organisaation operatiivista toimintaa.

Hagros painotti, että niin yritys- kuin yhdistystoiminnassa kokoukset pitävät olla merkityksellisiä. Pitkien osallistujaluetteloiden ääneen luku, kellonaikojen toteamiset ja pöytäkirjan ääneen lukeminen on vanhanaikaista. Nykyaikaisilla välineillä voidaan todeta osallistujat, leimata kellonajat ja automatisoida käytänteitä. Pikaviestimien avulla voidaan päätöksiä ennen kokousta ja sitten kokouksessa vahvistaa tai validoida päätökset.

Linkkejä aiheesta