Ei vapautta ilman vastuuta

Julkaistu 29.12.2021 Johtaja 1/2020 lehdessä (sivut 16 ja 17)

Itseohjautuvuus voi näyttää ja kuulostaa ulospäin siltä, että töissä on vain kivaa ja kaikilla on firman luottokortit ja työ koostuu leikkimisestä. Oikeasti kyseessä on erittäin vaativa organisaatiorakenne, jossa ei pärjää ottamatta vastuuta tai osaamatta selvittää konflikteja.

Itseohjautuvuus ei ole kaaosta ilman sääntöjä

Itseohjautuvuus viittasi ennen yksilön vapauteen ja itseohjautuvuuteen, nykyään se trendinä tarkoittaa enemmän tiimiä ilman johtajaa. Se voi myös tarkoittaa koko organisaatiota – mutta se ei tarkoita, etteikö kaikkia perinteisiä rooleja olisi – ne vain vaihtuvat tilanteen mukaan henkilöltä toiselle.

Itseohjautuvuusteoria psykologian saralla koostuu kuudesta eri teoriasta, joista tunnetuin käsittelee motivaation sisäistymistä ulkoisen ja sisäisen motivaation välillä. Puhdas ulkoinen motivaatio tarkoittaa sitä, kun toimitaan käskystä tai pelosta. Puhdas sisäinen motivaatio on sitä, että yksilö ei saa mitään hyötyä tai jopa uhraa muita asioita tehdäkseen haluamaansa. Teoriassa on kolme perustarvetta: autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Teoria on kuitenkin teoriaa ja aina ei kovin käytännönläheistä, kun tarvitaan konkreettisia työkaluja.

Tiimi toimii kuin lentävä lintuparvi. Esteiden ilmaantuessa parvi kiertää ne ja vaikka jäsenten sijainti parvessa vaihtuu, näyttä parvi yhtenäiseltä ulospäin.

Itseohjautuvassa organisaatiossa, löytyy kaikki tarvittavat roolit, vaikka tiimit ovatkin täysin itseohjautuvia. Tilanteiden vaihtuessa roolit vaihtuvat ja eri yksilöt ottavat vastuun eri asioista. Avoimuus on keskiössä, sillä jokainen työntekijä näkee mihin toinen käyttää aikansa tai miten laskuttaa asiakkaita. Projektipäällikkyys menee sen mukaan, kuka tarvitsee muiden apua. Kun haluat toteuttaa jotain, mihin et yksin pysty, toimit sinä tällöin projektipäällikkönä – oli kyseessä toimitus talon ulkopuolella tai sisäinen projekti. Tiimipalavereissa on aina tiiminvetäjä, mutta vuoro kiertää. Jokaisella jäsenellä pitää olla aikaa ja mahdollisuus opetella johtajuutta ja toteuttaa sitä vuorollaan.

Hollannin hoivaihme Buurtzorg

Itseohjautuva organisaatiorakenne sopii hyvin projektitoimituksia toimittavalle konsulttitalolle, mutta myös vanhustenhoitoon, esimerkkinä Hollannin hoivaihme Buurtzorg. Siellä yli 15 000 työntekijää toimii 10-12 henkilön itseohjautuvissa tiimeissä. Kun perinteisissä organisaatioissa huomataan hyvä toimintamalli, tehdään pilotteja ja levitetään mallia. Buurtzorgissa sen sijaan blogataan aiheesta organisaation sisäiseen tiedotukseen ja tiimit voivat itse päättää, haluavatko ottaa uuden toimintamallin itselleen. Uusi toimintamalli voi levitä päivissä koko organisaatioon, kun pilottimallissa voi mennä kuukausia. Buurtzorgin organisaation korkeimmassa hallinnossa toimii 28 ihmistä, joiden tehtävä on palvella, ei määrätä. Ihmeellisintä on, että toimitusjohtaja sparraa ilmaiseksi kilpailijoitaan tomintamallistaan ja koko organisaation kulttuuri on täysin avointa.

Suomessa kokeiltiin eri puolella Buurtzorgin mallia hyvin tuloksin. Itla ja Varma järjestivät aiheesta webinaarin syyskuussa. Oleellisinta on ymmärtää, että organisaatio on elävä organismi, joka koostuu erilaisista ihmisistä. Jokaista pitää ymmärtää ja jokaisen tulee antaa olla oma itsensä. Tämä johtaa sitoutumiseen työhön ja hyvään työnlaatuun. Kun ihmiset voivat hyvin, he nauttivat työstä ja haluavat palvella asiakkaitaan. Henkilöstön hyvinvointi ei pidä olla vain kaasupoljin parempaan laatuun ja liikevaihtoon vaan itsestäänselvyys sellaisenaan.

Tutkimus antaa selkeitä viitteitä siitä, että vaikka palkkatyössä autonomia – valta ohjata itse omaa työtään – vaikuttaa merkittävästi sisäisen motivaation kehitykseen, vapaaehtoistyössä keskeisempiä elementtejä ovat oman osaamisen haastaminen ja kehittäminen, sekä kuuluminen yhteisöön, jota itse pitää arvokkaana

Lauri Valtonen

Vapaaehtoisorganisaatiossa arvot täyttyvät

Entinen kansallinen puheenjohtajamme Lauri Valtonen teki Pro Gradunsa tutkien itseohjautuvuutta vapaaehtoisorganisaatioissa. Laurin mielestä tutkimus antaa selkeitä viitteitä siitä, että vaikka palkkatyössä autonomia – valta ohjata itse omaa työtään – vaikuttaa merkittävästi sisäisen motivaation kehitykseen, vapaaehtoistyössä keskeisempiä elementtejä ovat oman osaamisen haastaminen ja kehittäminen, sekä kuuluminen yhteisöön, jota itse pitää arvokkaana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoistyössä ihminen on jo valinnut arvojensa kaltaisen organisaation, kun työn puolesta ihminen voi kuulua ryhmään, jonka kaikkia arvoja ei hyväksy.

Epävakaassa ja epävarmassa maailmassa vanhat hierarkkiset ja jäykät mallit eivät toimi. Tarvitaan reagoivaa ja joustavaa itseohjautuvaa tiimiä luovimaan arjen aallokoissa. Tämä on kuormittavaa ja vaatii jokaista ottamaan vastuuta – vapaamatkustamista ei sallita. Ilman vastuuta vapaus olisi vain kaaosta. Jokaisen itseohjautuvan organisaation pitää luoda omat sääntönsä ja noudattaa niitä. Ei ole väliä onko kyseessä vapaaehtoisjärjestö vai ei. Itseohjautuvuus hajauttaa vastuun ja päätöksenteon, muttei poista yhteisiä sääntöjä tai prosesseja. Ne vain ovat paljon kevyempiä, kun toteuttaja voi toimia hyväksyjänä.

Linkki Laurin graduun: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116431

Yli vuosi itseohjautuvassa organisaatiossa ja tiimissä

Karl-Johan Spiik on työskennellyt puhtaasti itseohjautuvassa organisaatiossa yli vuoden. Hän alkoi kirjoittamaan blogia aiheesta vuoden 2020 alussa. Vuoden mittaan hän tunnisti selkeän mallin itseohjautuvan tiimin toiminnasta. Mallissa tuodaan esille erilaisia kypsyystasoja ja konkreettisia asioita, joita tiimin jäsenten pitää toteuttaa yksin tai yhdessä. Mallin avulla mikä tahansa tiimi voi lähestyä optimaalista itseohjautuvaa tiimiä, jolla on yhteinen parviäly. Karl-Johan mallintaa tiimiä, jossa kaikki tuntevat toisensa ja kuka tahansa jäsenistä voi tehdä päätöksiä koko tiimin puolesta. Tiimi toimii kuin lentävä lintuparvi. Esteiden ilmaantuessa parvi kiertää ne ja vaikka jäsenten sijainti parvessa vaihtuu, näyttää parvi yhtenäiseltä ulospäin.

Karl-Johan Spiik, Airiston Nuorkauppakamarin jäsen

Teknologiakonsultti – Digital Illustrated Oy | Yrittäjä – Karlex Oy

Suomen Nuorkauppakamarit – Senior Advisor Office 365 / Viestintätiimi 2020

Tule kuulemaan itseorganisoitumisesta maksuttomiin online-meetuppeihin

Olen tehnyt itseorganisoituvasta tiimistä verkkokurssin, jossa käydään läpi MITEN siirtyä kohti esihenkilötöntä tiimiä.