Avoimuus on ”puoliruokaa”

Monilla meillä on taipumus tuoda omat traumansa osaksi työelämäänsä. Useimmat eivät tajua, että lapsuuden kodin vaikenemiset ja puhumattomuus voi esiintyä aikuisiällä avoimuuden puutteena työpaikalla. Kun asioita salaillaan ja luodaan ilmapiiri, jossa vain toiset tietää, käytetään passiivisaggressiivisia hallitsemisen keinoja. Tuollaiset keinot estävät itseorganisoitumisen ja jakaa yrityksen siiloihin.

Työelämän aikuisuuteen kuuluu se, että ihmiset ovat tiedostaneet omat traumansa ja pystyvät avoimeen vuorovaikutukseen muiden kanssa. Ihmisen aikuisuuteen kuuluu se, että voidaan olla avoimia ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Jos yritämme hallita muita salailemalla asioita, olemme todella keskeneräisiä henkisellä matkallamme. Jos yritämme piilotella omia ongelmiamme, olemme matkalla aikuisuuteen. Kun kerromme virheistämme emmekä salaile työasioita, olemme valmiita itseorganisoituvaan yritykseen.

Salailu voi olla alitajuista

Kun huomaat, että asioita salaillaan – se on varoitusmerkki. En tarkoita nyt lakisääteisiä salassapitovelvollisuuksia tai yrityssalaisuuksia varten tehtyjä salassapitosopimuksia, vaan ylipäätänsä asioiden kertomatta jättämistä. Yksi muoto on myös selittely, että kuvitellaan ettei muut olleet kiinnostuneita tästä asiasta tai unohtui kertoa. Tällöin salailu voi olla alitajuista, jolloin kyseisen ihmisen kanssa työskentely on haastavaa sillä hän ei edes ymmärrä ongelmaa.

Kun organisaation kulttuuri perustuu avoimuudelle, on muiden helppo oppia käytännön kautta

Jokaisen meidän pitää löytää itsestämme vastaus, millä tasolla me voimme työskennellä. Löytyykö meistä tarpeeksi empatiaa, että voimme opastaa kollegoitamme ja kestämme heidän virheitään. Annamme heidän olla salailevia ja johdatamme heitä avoimuuden tielle. Ketään ei voi pakottaa kohtaamaan traumojaan. Paras tapa opettaa avoimuuden hyödyt on tehdä se esimerkin kautta. Kun organisaation kulttuuri perustuu avoimuudelle, on muiden helppo oppia käytännön kautta.

Kulttuurin muuttaminenkin on mahdollista. Siihen tarvitaan muutama rohkea ja näkyvä hahmo, jotka lähtevät viemään uutta tapaa eteenpäin lannistumatta. Avoimuuden ilon ja hyvän olon voi tartuttaa muihin nopeasti. Tällöin uutta tapaa lähtevien tulee tiedostaa, että edessä on muutosvastarintaa. Uuden tavan juurruttaminen kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja muistaa uudisraivaajien stressinhallinta.


 
Katso alla oleva video, jossa kerron esimerkin rahaan liittyen ja neuvon avoimuuten yrityksen sisäisessä viestinnässä.

Kaipaatko apua avoimuuden tuomisessa työhösi?

Jos kaipaat neuvoja, ota suoraan yhteyttä, yhteystiedot sivun alalaidassa. Lisätietoja yrityksen kotisivuilla www.karlex.fi