Ajattele vähemmän itseäsi #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Johtajan tehtävä on saada ryhmä toimimaan mahdollisimman hyvin ja tuntemaan työ merkitykselliseksi. Omien mielipiteiden ja halujen tunnistaminen on tärkeää, sillä ne eivät ole tärkeimpiä. On haastavaa nostaa muiden tarpeet ja halut ylemmäs, varsinkin jos tuntee itse tietävänsä paremmin, miten asia tehdään. Johtavan on osattava esittää ongelmat ryhmälle ja antaa ryhmän ratkaista ongelmat. Ryhmää voi ohjailla ja avustaa, mutta ratkaisun on lähdettävä ryhmästä, jotta he sitoutuvat työhön ja kokevat sen merkitykselliseksi.

Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvassa organisaatiossa ei ole perinteistä ongelmaa, että nimetty johtaja käskyttäisi ja pomottava ryhmän jäsen ei kovin kauan pidä asemaansa. Hyvin toimiva tiimi itseohjautuu pohtimaan ongelmia ja ratkaisuja. Tiimillä on myös jaettu vastuu siitä, että työ tuntuu merkitykselliseltä. Jos ollaan tekemässä väärää asiaa tai ryhmässä ei ole ryhmähenkeä, niin asia nostetaan esiin ja keskustellaan ryhmän kesken – avoimesti ja ratkaisuhakuisesti.

Ryhmässä on aina muutamia johtavampia hahmoja. Riippuen ratkaistavasta ongelmasta, ongelman ratkaisijan rooli vaihtuu. Joku toinen taas huolehtii ryhmähengestä. Moni näistä asioista tapahtuu itsestään itseohjautuvassa organisaatiossa, mutta on hyvä myös tiedostaa tarvittavat roolit. Kun itseohjautuva tiimi on toiminut yhdessä tarpeeksi kauan, edelle mainitut asiat hoituvat itsestään. Uuden tiimin kesken pitää ottaa huomioon näitä asioita, jotta saadaan ryhmähenkeä. Kun sinulla on pallo, muista hakea muiden mielipiteitä – vaikka toteutusvastuu olisikin sinun.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.