Ajatelkaa yhdessä #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Ajatuksia ei voi lukea – ajatusten vaihtaminen vaatii kommunikaatiota. Sinun pitää aloittaa kertomalla mitä sinä ajattelet ja mitä ideoita sinulla on mielessäsi. Omien ajatusten esille tuominen voi olla aluksi vaikeaa, varsinkin kun ei tunne muita, mutta jonkun pitää aloittaa. Opettele eri tilanteissa kertomaan mitä ajattelet ja jaa mitä mielessäsi liikkuu.

Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvan organisaation tiimejä ei johdeta yhden henkilön toimesta, vaan kaikkien. Tiimin tärkein luottamuksen jälkeen on kommunikaatio. Kommunikoimalla ja puhumalla voidaan tehdä töitä ja päästä tulokseen. Yhteiselle keskustelulle pitää varata tarpeeksi aikaa, vaikka työt hoituisivat jo hyvin. Jatkuvan kehityksen edellytys on keskustelu ja retrospektiivi yhteistyön laadusta. Näitä keskusteluja tulee olla 5-10 vuodessa, mitä useampi sen parempi.

Itseohjautuvan tiimin muodostuminen kestää ja yhteistyötä haittaavat asiat tulee poistaa. Tiimin kesken tulee olla avoin ja kunnioittavat ilmapiiri, jossa uskalletaan puhua ääneen ongelmista ja kertoa ilmoille villejä ideoita. Jos tiimi ei tiimiydy, kommunikaatio loppuu pikkuhiljaa ja jäljellä jää vain joukko kuppikuntia, yksilöitä ja sankareita. Avoimuus vaatii ymmärrystä, joustavuutta ja empatiaa jokaiselta tiimin jäseneltä.

Toimiva tiimi on kuin perhe – toimiva tiimi loistaa hyvää mieltä ja haluavat nähdä toisiaan.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.