Kouluttaminen ei ole valmentamista

Voitko pitää meille koulutuksen? Mistä aiheesta sinä tulet kouluttamaan? Milloin on seuraava koulutuksesi? Ei, ei ja vielä kerran ei. Minä en kouluta, minä valmennan. Miksi olen niin tarkka sanasta? Minulle näillä sanoilla on selkeä ero. Minulle kouluttaminen tarkoittaa yksisuuntaista tiedonvaihtoa, jossa rokkistara esiintyy ja muut kuuntelevat hiljaa. Lopussa viisi minuuttia aikaa kysymyksille. Valmennuksessa on vuoropuhelun muoto, jaksottaista alustusta ja paljon ryhmän omaa keskustelua, ahaa-elämyksiä ja jokaisen osallistamista.

Olen esitellyt alla olevassa kuvassa viisi erilaista johtamisen kulttuuria. Jokainen näistä kulttuureista heijastaa erilaista kehitystasoa ihmiskunnassa. Jokainen kehitystaso kuvastaa jokaisen ihmisen henkistä tasoa, jossa ensimmäisessä olemme pienenä lapsena ja haluamme päättää kaikesta (johtajakeskeinen). Seuraavalla tasolla alamme ymmärtää sääntöjä, mutta huomaamme miten voimme hieman soveltaa niitä eduksemme (organisaatiokeskeinen). Kolmannella tasolla ymmärrämme tavoitteita, päämääriä ja valitsemme itse keinomme toteuttaa asioista (saavutuskeskeinen). Neljännellä tasolla alamme huomiomaan muita yksilöinä ja ymmärrämme myötätunnon syvemmän merkityksen jokapäiväisessä kanssakäymisessä (yksilökeskeinen). Viidennellä tasolla alamme ajatella koko planeettamme ja yhteisöjä, jolloin uhraamme omia tarpeitamme yleisen hyvän vuoksi (yhteisökeskeinen).

Viisi erilaista johtamiskulttuuria, kirjastani Jaettu johtajuus

Kun pidämme yksisuuntaisia koulutuksia, toimimme korkeintaan saavutuskeskeisen ajatusmaailman tasolla. Yksi johtaa, muut seuraavat ja on aivan ok olla passiivinen. Tähän malliin ovat tottuneet varttuneemmat ihmiset, myös nuoremmat ovat voineet omaksua tämän ajatusmallin omakseen. Kuitenkin milleniaalit eli yleisesti sanotusti alle nelikymppiset haluavat enemmän saada opastusta vähintään yksilökeskeisen ajatusmaailman tasolla. Käytännössä se tarkoittaa osallistavaa otetta, jossa jokainen pääse jakamaan ahaa-elämyksiään ja ajatuksiaan pitkin valmennusta.

Tunnista minä puhun vain kolme kertaa kahdeksan minuutin alustuksen

Minusta olisi järjetöntä kouluttaa asiaani, eikä johtaa sitä esimerkin kautta. Ennen kesää vedin ensimmäisen webinaarini tunnin mittaisena suoratoistona. ”Joskus vanhempaa sukupolvea pitää hoksauttaa heidän tavalla” joku kommentoi. Ei sopinut minulle, halusin osallistaa muita ja kesän jälkeen pidin työpajan muodossa. Minulla oli edelleenkin liikaa asiaa ja lopulta tunnista minä puhun vain kolme kertaa kahdeksan minuutin alustuksen ja osallistujat keskustelevat pienryhmissä lopun ajan. Parhaat kokemukset ovat tulleet siitä, että ihmiset saavat osallistua.

Ei ole taito yrittää sanoa kaikkea, on taito osata tiivistää – nykyään on taito ymmärtää lopettaa ja kuunnella muita. Minulle valmentaminen on muiden kuuntelua ja johdattamista yhdessä sovittuun päämäärään. Kouluttaminen vanhan ajan opettamista, valmentaminen on uuden ajan opettamista. Ihmiset ovat fiksuja ja he osaavat ajatella itse. On tärkeämpää, että valmennuksen osallistujat omaksuvat 40% kertomistani asioista innostuen, kuin että minä saan puskettua 100% asioistani heidän verkkokalvoille.

Päivällä omaksutut tiedot ilman tunnekokemusta lakaistaan pois

Jos pusken kaiken asian, enkä anna osallistujille tilaa prosessoida asiaa omalla tavallaan, se ei jää heidän mieleen. Unen aikana päivällä omaksutut tiedot ilman tunnekokemusta lakaistaan pois epäoleellisena tietona. Näin toimii meidän aivojen siivousjärjestelmä. Tunnekokemus vahvistaa mitä tahansa tapahtumaa. Toimimme eritavalla, toiset ovat visuaalisia, toiset haluavat ajatelle, toiset kuulevat ja toiset liikkuvat. Antamalla jokaisen heilutella asian itsensä kaltaiseksi, voidaan valmentaa ihmisiä ymmärtämään esityksen pääpointit ja omaksumaan ne omalla tavallaan.

Seuraava valmennukseni aiheesta

Haluatko testata oman ajatusmaailmasi? Kun puhun johtajuuskulttuureista tai ajatusmalleista, olen yhdistänyt ne kaikki termin yhteisöohjautuvuus alle.

Käy kokeilemassa ilmaisia testejäni osoitteessa www.yhteisöohjautuvuus.fi.

VoiT testata oman, tiimisi tai organisaatiosi suhtautumisen.