Yrittäjien etiketti

Olen puolitoista vuotta kirjoitellut itseohjautuvuudesta ja itseorganisoituvuudesta. Tosi usein kuvataan, että esihenkilötön organisaatio toimii kuin yksityisyrittäjät – jokainen omana herranaan ilman määräysvaltaa toisiin. Se pitää paikkansa, mutta viimeaikaisten tutkimusten valossa (mm. MODe) olen alkanut ymmärtää, että yhteisöohjautuvuudessa on kuitenkin sovitut pelisäännöt – yrittäjien välillä vain kirjoittamattomat käytössäännöt. Olisiko yrittäjien aika päivittää ja kirjata normistoaan?

Esihenkilöttömissä organisaatioissa on paljon erilaisia sääntöjä ja tapoja tehdä päätöksiä. Kuitenkin yksi yhteinen nimittävä tekijä on, että nämä säännöt ja tavat ovat kaikkien tiedossa. Ne on yhdessä mietitty ja yhdessä kirjattu ylös. Olen itse toiminut urani päivätöissä, mutta myös sivussa yrittäjänä vuodesta 2014 lähtien. Olen huomannut, että suurin osa muista yrittäjistä on kohteliaita, reiluja ja avuliaita – mutta välillä käytös ja toimintatavat ihmetyttävät. Mieleeni juolahti eilen, että pitäisikö Suomen Yrittäjät ry:n lähteä rakentamaan jotain yrittäjien välistä normistoa ja kirjaamaan hyviä käytänteitä ylös.

Miten toimitaan, kun tehdään yhteistyötä ja miten kunnioitetaan toinen toisiaan

Esihenkilöttömät eli itseorganisoituvat organisaatiot yleensä jaetaan pienempiin yksiköihin – tiimeihin tai parviin. Jokaisella yksilöllä on merkityksensä ja tehtävänsä. Näissä yksiköissä on tekijöitä ja mahdollisesti avustajia. Ihmiset voivat liikkua niistä toiseen halutessaan. Jokaisessa yksikössä on kuitenkin omat sääntönsä, joiden puitteissa toimitaan. Koko organisaatiossa on ”puitesäännöt”, joiden mukaan toimitaan yleisesti, kun ei olla yksikön sisällä tai tehdään yhteistyötä yksiköiden välillä. Mielestäni tämänkaltaisia sääntöjä voisi yrittäjien keskuudessa nostaa esiin. Miten toimitaan, kun tehdään yhteistyötä ja miten kunnioitetaan toinen toisiaan.

Yrittäjien kesken konfliktitilanteissa yleensä yhteistyö loppuu, eikä niitä yleensä selvitetä

Itseorganisoituvassa yrityksessä jokaisen pitää tehdä parastaan. Kun tehdään yhteistyötä, toimitaan sovittujen aikataulujen puitteissa ja ilmoitetaan ongelmista tai viivästyksistä. Jos tulee ongelmia, on konfliktienselvitysmenetelmiä ja vähän huultapurren asiat selvitetään – eikä luultavasti jouduta enää palaamaan samojen ongelmien ääreen. Yrittäjien kesken konfliktitilanteissa yleensä yhteistyö loppuu, eikä niitä yleensä selvitetä. Pahimmassa tapauksessa kumpikin osapuli voi kokea itsensä kohdelluksi kaltoin, kun asioista ei puhuta ja käydä läpi missä meni vikaan – mitkä olivat odotukset, joita ei täytetty.

Mielestäni olisi todella mielenkiintoista saada yrittäjille liiton puolesta jokin projekti, jossa tutkittaisiin yhteisöohjautuvien organisaatioiden käytänteitä. Näistä voitaisiin muodostaa kevyt normisto tai etiketti, johon voitaisiin viitata kun tehdään yhteistyötä tai ylipäätänsä toimitaan yhdessä. Normisto toimisi kuten yleiset sopimusehdot, eli niihin voisi viitata täysin tai poimia sieltä haluamiansa osia. Itse ainakin kaipaan usein selkeämpää tapaa toimia, kun teen yhteistyötä yksittäisten yrittäjien kanssa.

Ehkä minä olenkin se hankala yrittäjä 😉