Uusi työelämä

Julkaistu Meriitti 3/2019

Tulevaisuuden työskentelytavat koostuvat itseohjautuvista tiimeistä. Uusi teknologia ja uudet työt vaativat yksilöltä enemmän aktiivisuutta ja sitoutumista. Johtajan merkitys tiimin palvelijana ja suunnannäyttäjänä korostuu. On myös olemassa useita yrityksiä, joissa ei ole keskijohtoa ollenkaan. Ilman keskijohtoa johtajuus on jaettu itseohjautuvien tiimien ja virtuaalitiimien kesken.

Halusin olla edelläkävijä ja hain töihin tämänlaiseen yritykseen. Aloitin elokuussa työt Digital Illustratedilla, jossa jokainen työntekijä tekee projektityötä. Yrityksessämme ei ole myyjiä eikä pomoja, vain itseohjautuvia tiimejä ja yksi toimitusjohtaja. Emme voi palkata työntekijöitä, jotka keskittyvät vain yhteen asiaan tai eivät ole valmiita opettelemaan uutta tarpeen vaatiessa – yleensä itseohjautuvasti.

Tiimipalavereissa puheenvuorot ja eteneminen hoidetaan kollektiivisesti ja tehokkaasti. Asiat eivät jää roikkumaan, sillä jokaisella on oikeus tarttua toimeen ja eniten motivoitunut hoitaa asian itseohjautuvasti. Kaikkiin asioihin ei edes tarvita enemmistön päätöstä, esimeriksi yrityksen IG-tilin saa ottaa käyttöönsä kuka tahansa. Toimintaan tarttuvan työtä arvostetaan, ei arvostella – se on kulttuurimme. Yrityksessä toimii 72 työntekijää, jotka ovat jaettu tiimeihin. Emme hyväksytä asioita tai pyydä lupaa, me vain toimimme – keskitymme tekemään työtä ja palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikki roolit kuten myyjä, projektipäällikkö, tekijä, konsultti ym. löytyvät. Asiakkuuksiin kohdistuvassa kommunikaatiossa roolit sovitaan yhdessä, samoin projekteissa. Jos minä myyn asiakkaalle projektin ja tarvitsen muiden apua, niin minä olen automaattisesti projektipäällikkö. Silloin minä tiedän parhaiten asiasta ja hallitsen kokonaisuuden. Olen itse luvannut asiakkaalle toimituksen, niin minulla on myös paras motivaatio toimittaa se laadukkaasti.

JCI – Developing Leaders for Changing World