Työn tulevaisuus

Julkaistu Meriitti 2/2019

Tulevaisuudessa työssä korostuvat joustavuus, asiantuntijuus, nopeus ja innovaatiivisuus. Utelias ja kokeilevat työntekijä on arvokkaampi, kuin perinteinen ahkera ja täsmällinen. Olemme jo heränneet ajatukseen, ettei nykyinen työmme ole luultavasti loppuelämämme työ. Ammatinvalinnassa pitää kiinnittää huomiota siihen onko halutulla työtehtävällä tulevaisuutta tai kilpaileeko se tekoälyn kanssa.

Tutkimusten mukaan seuraavan viiden vuoden aikana Euroopassa 20%:lla työntekijöistä on digitaalinen kollega ja 25% työprosesseista hoidetaan ilman ihmistä. Lähes puolet työssä olevista ihmisistä työllistävät itse itsensä ja kolmannes siirtyy pois perinteisistä töistä enemmän tehtäväorientoituneisiin rooleihin, esimeriksi online-yhteisöjen tai it-alustojen ylläpitäjiksi ja koordinaattoreiksi. Kommunikointi kolleegojen ja alaisten kanssa hoidetaan riippumatta maantieteellisestä sijainnista tai ajasta.

Itselle ja varsinkin omille lapsille kannattaa pohtia työpaikkoja, jotka vaikuttavat epätodennäköisiltä automaation kohteilta lähitulevaisuudessa. Ammattiin kouluttautuessa kannattaa kysyä

  • Edellyttääkö se ihmisen kanssa vuorovaikuttamista ja sosiaalista älyä?
  • Liittykö siihen luovuutta ja nokkelien ratkaisujen keksimistä?
  • Edellyttäkö se työskentelyä ennustamattomassa ympäristössä?

Turvallisia valintoja ovat opettaja, sairaanhoitaja, lääkäri, hammaslääkäri, tiedemies, pappi, taiteilija, kampaaja tai hieroja.

Ennustettavissa ympäristöissä toistettava työ korvataan koneilla. Pääsääntöisesti tutkimista, päättelyä ja toistoa vaativat tehtävät automatisoidaan, ja työtä tarvitaan tekemään vähemmän ihmisiä. Ihmisestä ei kuitenkaan tule tarpeeton. Teollistumisen aikakaudella pelättiin koneiden vievän ihmisten työt, muttei näin käynyt. Automatisoitujen töiden tilalle tulee uusia, jopa parempia ja mielekkäämpiä töitä. Tärkeintä on pitää mieli avoimena ja uskaltaa tehdä asioita eri tavoin. Toimimalla vanhalla tavalla, tekoäly voi korvata sinut. Uudistu.