Ratkaise aina ristiriidat #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Ristiriidat ovat monelle vaikea tilanne. Toisille on vaikea asettua toisen mielipidettä vastaan – ja ehkä sen takia tulee myönnyttyä asiaan, jota oikeasti ei halua. Itsensä johtamisen kannalta on tärkeä oppia sanomaan oma mielipide kuuluvasti. Tärkeintä on tuoda esille syy, miksi olet jotain mieltä. Jos et pysty perustelemaan, niin tällöin muut pitävät sinua hankalana työkaverina. Salli muille eroava mielipide ja kuuntele perustelut. Älä jää kinaamaan.

Itseohjautuva organisaatio

Ilman määrättyä johtajaa, ei ole selvää kenen tehtävä on ratkaista ristiriidat. Kun ristiriita puhkeaa, pitää tunnistaa osapuolet ja keskustella heidän kanssa. Tämänlaiset tilanteet yleensä hoituvat kollektiivisesti tiimin hallitsevien persoonien toimesta. He huomaavat, että tilanteelle pitää tehdä jotain ja ryhtyvät toimeen. Ristiriitojen määrä on tosin pienempi, sillä kaikki asiat käydään yleensä läpi keskustellen ja tiimi on harjoitellut alusta asti kuuntelemaan kaikkien mielipiteitä.

Mikäli ristiriitaa ei saa selvitettyä, vaaditaan joku sanomaan, ettei tämänlainen käytös käy päinsä – joko heti tai viimeistään tiimin retrospektiivissä. Itse tilanteessa hallitsevin persoona ottaa tilanteen haltuun, tai sitten koko muu ryhmä passivoituu. Kun muutama henkilö alkaa kinaamaan, muiden täydellinen hiljeneminen ja henkinen poistuminen paikalta on selvä merkki, että tämä on ikävä tilanne. Usein ristiriidan aiheuttajat tajuavat itse jo tästä ja lopettavat konfliktin.

Itseohjautuvan organisaation tulee tunnistaa, että nämä tilanteet pitää purkaa yhdessä. Tiimin pitää yhdessä todeta, että ristiriidat ehkäisevät ryhmän kehitystä ja yhteistyötä. Näiden tilanteiden purkaminen on mahdotonta, ellei tiimissä ole pohjalla luottamusta ja siihen pohjautuvaa avointa kommunikaatiota.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.