Ovatko kokoukset teatteria?

Jos työntekijät eivät puhu palaverissa, niin miksi he ovat siellä? Eikö palaverin idea ole, että viestitään molempiin suuntiin? Palavereissa käsitellään monimutkaisia asioita, jotka muuten veisivät liikaa aikaa viestittelyyn. Enää ei tarvita palaveria sen takia, että tietoa pitäisi jakaa. Kuitenkin palavereita on aivan liikaa ja työpäivät voivat mennä siihen, että hyppii kokouksesta kokoukseen.

Mitä teatteria!

Välillä yksisuuntaiset tiedonantotilaisuudet naamioidaan kokouksiksi – mitä teatteria! Kuitenkin erona teatteriin, ne eivät ole edes viihdyttäviä – niiden nimittäin pitäisi olla, jos kerran seisotetaan isoa porukkaa ja vain yksi puhuu.

  • Oletko sinä valmistautunut luomaan viihdyttäviä tiedotustilaisuuksia?
  • Osaatko viihdyttää ihmisiä ja tehdä tylsästä asiasta mielenkiintoisen?

Mikäli ei haluta järjestää tiedotustilaisuuksia, pitää pohtia kokouksen rakenne uusiksi. Ennen palaveriin otettiin ihmisiä, kun haluttiin varmistaa, että he varmasti kuulevat asian. Nykyään informaatioteknologia tarjoaa keinon jakaa tietoa helposti, jolloin kokousten merkitys muuttuu. Kokouksissa pitää käsitellä monimutkaisia asioita, joiden käsittely eriaikaisesti eri asynkronisesti olisi muuten turhan raskasta.

Voit myös antaa muiden puhua

ensin yleinen kierros, vasta sitten vetäjän puhe

Kokouksia pitäisi ottaa silloin, kun muutoin asioiden läpikäynti on liian raskasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen pitää antaa olla äänessä. Näin asioista tulee mielenkiintoisia, sillä jokainen voi lisätä siihen oman näkökulmansa.

Hoitavatko työntekijät oman osansa?

Voimme vähentää kokouksia ja parantaa niiden laatua, mutta tällöin tehtävä työ pitää siirtää muualle. Jokaisen pitää osata hallinta omaa työtään siten, että hän pystyy katsomaan tiedotteet ja osallistumaan yhteiseen työhön, kun itselle sopii. Ennen on tarvinnut holhota, sillä ihmisille ei ole annettu vapautta toimia itse.

Tarvitseeko enää?

Haluavatko töissä olevat ihmiset päättää itse, milloin tekevät eri asioita?

Ovatko kaikki valmiita ottamaan vastuun omasta työstään?

Ketterä työskentely malli ei tarkoita, että jätetään kokoukset pois. Se tarkoittaa, että saadaan hitaampaa vasteaikaa, aikaa keskittyä tehtäviin, laadukkaampia kokouksia, selkeämpiä tehtäviä ja rajatumpia vastuita.

Kuulostaako hyvältä?

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä

yhteystiedot ovat sivun alalaidassa

Yritykseni kotisivut löytyvät osoitteesta www.karlex.fi