Ole avulias #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Muiden auttaminen on kirjaimellisesti avain onneen, sillä silloin tekee itsensäkin onnelliseksi. On tärkeä huomata tilanteet ja opetella tunnistamaan milloin voi auttaa tai kysyä tarvitsevatko muut apua. Avuliaisuuden ei tarvitse olla persoonallisuuden piirre, sen voi täysin opetella. Muista pohtia muiden työtilannetta ja kysy tarvitsevatko he apua. Jos palaverissa joku tuskailee ongelmasta, jonka uskot osaavasi ratkaista, tarjoa apuasi.

Itseohjautuva organisaatio

Tiimin voima perustuu yhteistyöhön. Itseohjautuvat tiimi muuttuu ja mukautuu jatkuvasti tiimin jäsenten taitojen ja tehtävien töiden tarpeiden mukaan. Ilman avuliaisuutta, tiimi ei selviäisi haasteistaan. Jokaisella tiimin jäsenellä on roolinsa, mutta niistä pitää joustaa ja roolien pitää elää ajan myötä. Avuliaisuus ja roolien laajeneminen ovat edellytys itseohjautuvan tiimin jatkuvuudelle.

Tiimin jäsenet joutuvat tekemään oman roolinsa ulkopuolella tehtäviä. Joskus ne ovat kertaluonteisia, joskus taas niistä tulee pysyvämpiä. Pysyvä roolin muutos voi johtua asiakaskentän tarpeiden muuttuessa esimerkiksi uuden teknologian myötä. Avuliaisuutta ja halua auttaa muita oman roolin ulkopuolella kutsuaan meidän firmassa ”venymiseksi”.

Itseohjautuvassa tiimissä roolien pitää mennä vähän päällekkäin, jotta useampi henkilö voi tehdä saman työn. Kun yhdellä henkilöllä on paljon töitä, muut voivat auttaa häntä. Jos joku auttaa vielä oman roolin ja osaamisen ulkopuolella, on se todellista avuliaisuutta. Sitä arvostetaan ja hyvä työ palautuu aina tekijälle – iloisuuden, onnellisuuden, karman tai vastapalveluksen muodossa.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.