Nuorkauppakamari vuonna 2200

Julkaistu Meriitti 1/2019

Tekoälyn kehittyessä ihmisälyn rinnalle ja jopa yli, tulee se korvaaman ihmisen useimmissa työtehtävissä. Yksi mahdollinen tulevaisuus on silloin yhteiskunta, jossa robotit ja tekoälyt tekevät työt. Ihmiset voivat keskittyä elämiseen ja vapaaehtoisjärjestöjen merkitys korostuu. 

Ihminen kaipaa aina merkitystä elämälleen. Kun fyysisiä työpaikkoja ei enää ole, tyydytetään sosiaalisia tarpeita yhteisöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä. Active Citizen Framework voisi hyvin olla kuvaus ammatista tai positiosta yhteiskunnassa.

On naivia ajatella, että kehityksen tuoma teknologinen etu jaetaan kaikkien maapallon ihmisten kesken. Tälläkään hetkellä varallisuus ei jakaudu tasaisesti ja toisaalla koetaan nälänhätää. Vuonna 2200 voisi teknologisesti olla mahdollista varmistaa kaikkien hyvinvointi ja se voisi olla itseään ylläpitävä ratkaisu. 

Nuorkauppakamarin verkoston jäsenet ovat ympäri maailmaa johtavissa ja yhteiskuntaa ohjaavissa asemissa. Meillä on vajaa 200 vuotta aikaa vaikuttaa asenteisiin maailmanlaajuisesti.. Tehdään realistinen suunnitelma, missä ohjaamme yhteiskuntaa kohti tulevaisuutta, jossa jokainen sustainable development goal (SDG) on itsestäänselvyys.

Nuorkauppakamarin pitää ottaa jämäkästi kantaa itse teknologiaan ja osoittaa, miten tekoälyn kehitystä suunnataan. Meillä tulee olla selkeät tavoitteet ja valmis ohjeistus yhteiskunnan kehittämiseen. Niiden avulla voimme rakentaa ihmiskunnalle älykkäämpää tulevaisuutta.

Miksi valitsin 2200 – lue kirjoitukseni tekoälystä (julkaistaan to 7.3.)