Neuvottelutaidot modernissa työyhteisössä

Kun ryhmä ihmisiä eri agendoilla pyrkii samaan määränpäähän, tarvitaan neuvottelutaitoja. Neuvottelutaidot voivat tarkoittaa lähes mitä vain, minä tarkoitan keinoa keskustella ja ottaa huomioon mielipiteet ja sovitella tarpeet siten, että jokainen kokee saaneensa sopimuksesta jotain itselleen. Huomasin miten eritavoin ihmiset ajattelevat siitä mitä neuvottelutaidot ovat. Yhdessä ääripäässä neuvottelu tarkoittaa taivuttelua, hurmausta tai manipulointia, jotta saadaan vastapuoli itselle suotuisaan asetelmaan. Toinen ääripää taas pyrkii ottamaan huomioon molemmat osapuolet ja neuvottelussa olevien henkilöiden ihmisarvon.

Järjestin huhtikuun #itseorganisoituvuus-meetupin, jossa aiheena oli neuvottelutaitojen merkitys. Alustajana toimi Suomen eturivin talous- ja neuvotteluasiantuntijana tunnettu Sami Miettinen. Hänen alustuksessa käytiin läpi erilaisia neuvottelutaktiikoita ja menetelmiä, jotka ovat suunnattu pääasiassa kaupallisiin myyntitilanteisiin. Meetupissa pohdittiin miten esihenkilöttömän tiimin kannattaisi suunnitella neuvottelutilanteet. Jos tiimillä ei ole esihenkilöä eikä suunnitelmaa, voi neuvottelutilanne epäonnistua.

Teal Suomen yhteisön kanssa jälkeenpäin pohdittiin, että alustuksessa olleet taidot sopivat hyvin oranssiin maailmankuvaan, kun taas Tealissa yleensä pyritään yhteisymmärrykseen jopa organisaatioiden välillä.  Tealin silmissä neuvottelutaidot ovat näkökulmittamisen ja dialogisuuden taitoja. Näitä taitoja tarvitaan organisaatiossa jatkuvasti, kun yksilöt tai tiimit kommunikoivat keskenään. Itselläni heräsi kysymys, tarvitseeko Teal-organisaatio tai esihenkilötön tiimi avukseen perinteisempiä neuvottelutaitoja, kun on tekemisissä muiden eri väristen organisaatioiden kanssa. Luultavasti kyllä – ainakin ymmärryksen tasolla, jotta ymmärtää miten muut käsittävä neuvottelutilanteen. Muiden värien ymmärtäminen kuuluu toki Tealiin, mutta neuvottelutekniikoiden tuntemus ei ole koskaan haitaksi.

Tealissa taas asetelma on nurinkurinen, kun ei haluttaisi alun perinkään ajatella vastakkainasettelua

Meetupin keskusteluosiossa tuli esiin neuvottelukeino, jossa vastapuolelle ei paljasteta hierarkiaa – kuka oikeasti tekee päätökset. Miettinen neuvoi kysymään jotain todella haastavaa tai isoja summia, jolloin voisi seurata, kehen katseet kääntyvät – yleensä se paljastaa vastuullisen. Tealissa taas asetelma on nurinkurinen, kun ei haluttaisi alun perinkään ajatella vastakkainasettelua. Itseorganisoituvassa organisaatiossa ei ole hierarkiaa tai johtajia, muuttaa se neuvottelutilannetta ja -strategiaa. Mieleeni juolahti kysymys, onko Tealmainen itseorganisoituva tiimi haastava neuvottelukumppani oranssin organisaation edustajille? Modernin työelämän muoto on itsessään sen verran hyvä, ettei käärmeellä ole päätä mitä hurmata tai katkaista.

Meetupin keskustelussa nousi esiin Happy-Happy-kirja, joka perustuu panttivankineuvotteluun. Miettinen arvosteli kirjan periaatetta, ettei se perustu liiketoimintaan vaan kriisitilanteisiin. Tiukassa korporaationeuvottelussa happy-happy-menetelmä ei tuota tulosta. Teal Suomen yhteisössä nostettiin esille, että kyseinen kirja voisi edustaa enemmän vihreää tai Tealia oranssin sijaan. Vaikka kirjoittajaan viitataan sanalla ”neuvotteluguru”, on kirjan nimessä ”viisi askelta yhteisymmärrykseen kenen tahansa kanssa”. Ehkä parempi sana neuvottelun sijaan olisi yhteistymmärrys.

Selvää kuitenkin on, että termistä huolimatta neuvottelutaitoja ja yhteisymmärrystä sekä keskustelutaitoja ja toisen näkökulmaan asettumista tarvitaan modernissa työelämässä. Ne ovat opeteltavia taitoja, joita yksilö ja yhteisö voi kehittää ja opettaa toinen toisilleen. Neuvottelutaitojen ja valittujen osa-aleuiden tulee olla ryhmän valitsemia ja päättämiä, jolloin toiminta ja opit heijastava ryhmän arvoja ja päämäärää. Hyvässä yhteisössä on paljon sääntöjä, neuvottelutaidot ovat ehdottomasti yksi niistä.

Jos aihe kiinnostaa, osallistu ilmaisiin #itseorganisoituvuus-meetuppeihin ja liity keskusteluun.

Miten käytännössä ollaan itseorganisoituva tiimi? Olen tehnyt aiheesta verkkokurssin. Tutustu kurssiin ja katso ilmainen johdanto!