Miten olla itseorganisoituva yritys?

Kaksi asiaa pitää olla selkeää, jotta voidaan rakentaa esihenkilötön yritys. Ensimmäinen on yrityksen omistajien sitoutuminen malliin. Toinen on ihmisten halu toimia itseorganisoituvasti sekä riittävä käsitys siitä, mitä tarkoittaa itseorganisoituva yritys. Kaikkien henkilöiden kesken tulee käydä läpi mallia ja esimerkkejä, miten erilaiset itseorganisoituvat yritykset toimivat. Tämän jälkeen pitää antaa vähän miettimisaikaa, halutaanko tätä oikeasti. Kun vastaus on kyllä, niin voidaan lähteä pohtimaan käytäntöä.

Minkälaisia tehtäviä, rooleja, vastuita ja tiedotettavia asioita yrityksessä tarvitaan

Jokaisen tulisi lukea läpi Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen. Tämän jälkeen yrityksen ihmiset varautuvat muutamien päivien työpajoihin, joissa suunnitellaan ensimmäinen versio yrityksestä ja sovitaan toimintamallit. Ensimmäisenä aletaan hahmottaa minkälaisia tehtäviä, rooleja, vastuita ja tiedotettavia asioita yrityksessä tarvitaan ja mitkä niistä pitää jakaa. Mikään ei ole väärä tai huono ajatus, jokaisen mielipide on tärkeä. Alla oleva kuvaa esimerkkilopputulosta ensimmäisestä työpajasta.

Esimerkkejä yrityksen tehtävistä, rooleista, vastuista ja tiedotettavista asioista

Seuraavaksi pohditaan erilaisia päätöksenteon tapoja. Mistä asioista pitää äänestää, mitkä ovat niin tärkeitä, että jokaisen pitää osallistua. Milloin taas riittää ilmoitus tai milloin riittää, että kysytään pienemmältä ryhmältä. Päätöksenteon tapoja voidaan kokeilla keksityillä tilanteilla, jotta jokaiselle tulee käsitys, minkälaisesta päätöksenteosta on kyse.

Erilaisia päätöksenteon malleja, Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen

Tärkeintä on pohtia ydinliiketoiminnan tiimit ja niiden toiminta

Yrityksellä pitää olla toimintamalli tai sen pitää rakentua pienemmistä ryhmistä. Voidaan käyttää parvimallia tai tiimimallia ja sopia jokaiselle ryhmälle omat käytänteet. Jos esimerkiksi moni kokee, että haluaa vaikuttaa markkinointiin tai HR-toimintoihin, on järkevämpi perustaa tiimi sen ympärille ja kierrättää siellä vastuita ja tehtäviä. Jokainen tiimi saa toimia itsenäisesti ja sovitaan, miten se tiedottaa ja on suhteessa muuhun yritykseen. Tärkeintä on pohtia ydinliiketoiminnan tiimit ja niiden toiminta – ilman näitä yritys ei voi aloittaa toimintaansa.

Jokaisen tulee ymmärtää, että kaikki asiat muuttuvat ja muotoutuvat ajan myötä. Tiimien pitää myös osata pitää kehityspalavereita – retroja – jotta tiimin toiminta itsessään kehittyy itse työn tekemisen lisäksi. Itseorganisoituvan yrityksen muotoutumisen tie tulee olemaan täynnä konflikteja ja tunteita, mutta se palkitsee lopulta. Jos haluat tietää minkälaisia taitoja vaaditaan itseorganisoituvassa yrityksessä toimimiseen, liity sähköpostilistalleni.Alla olevassa videossa kerron lisää itseorganisoituvan yrityksen muodostamisesta

Kaipaatko apua itseohjautuvuuden tuomisessa työhösi?

Jos kaipaat neuvoja, ota suoraan yhteyttä, yhteystiedot sivun alalaidassa. Lisätietoja yrityksen kotisivuilla www.karlex.fi