Mitä on ketterä työelämä?

Olemme toimineet nykyisellä tavalla vuosia, vuosikymmeniä ja vuosisatoja. Nyt on aika uudistaa työelämä. Elämme tulevaisuutta, jossa informaatioteknologia mahdollistaa monipuolisen työskentelyn. Kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa, eikä kaikkien tarvitse osata samoja taitoja. Voimme ulkoistaa rutiininomaiset toistuvat työt teknologialle, samoin tiedonjakelun. Voimme keskittyä itse työntekoon ja notkistaa kankeita työskentelytapoja. Voimme tehdä työskentelystä ketterää. Ketteröittämisessä suoristetaan kankeita prosesseja, mutta ei hylätä dokumentointia tai järjestystä. Asioita tehdään järkevämmin pienemmissä paloissa ja opitaan nopeammin.

Aikoja sitten tehtiin töitä pienissä yhdessäohjautuvissa ryhmissä ilman titteleitä ja esihenkilöitä. Tekniikan vallankumouksen myötä siirryttiin hierarkkiseen mallin, kun tehtaiden vallankumous tuli. Nykyisen yhteiskunnan organisointitapa on hierarkkinen ja johtajuus henkilöityy aina yhteen henkilöön katsottaessa organisaation rakenteessa ylöspäin. Kuitenkin kuljemme kohti tulevaisuutta, jossa pian kaikki johtajuus on jaettua. Kun jaetaan johtajuutta ja tuetaan yhteisöohjautuvuutta, voidaan välttää hukkaa (Lean-ajattelu) ja purkaa turhia rakenteita yrityksissä ja tehdä toiminnasta ketterämpää.

Me kommunikoimme kaikilla viidellä aistillamme ja it-välineillä käytössä on vain yksi tai kaksi

Nykyiset tavat johtaa pikaviestimillä, sähköpostilla ja it-välineillä vieraannuttaa meitä toisistamme ja toisaalta hankaloittaa asioita. En jättäisi mistään hinnasta pois informaatioteknologiaa, mutta inhimillinen puoli pitää ottaa vahvasti mukaan. Me kommunikoimme kaikilla viidellä aistillamme ja it-välineillä käytössä on vain yksi tai kaksi. Pitkät tekstipohjaiset keskustelut (chat) ja päätöksenteot ajavat meitä kankeampaan malliin.  Äänellä käytävässä keskustelussa voimme käsitellä ja tehdä päätöksen monimutkaisesta asiasta vartissa. Tällöinkin käytämme vain yhtä aistia, kuuloaistiamme.

Haluaisin ottaa näköaistin mukaan, eli kun pidetään töissä etäpalavereita, pitäisi varmistaa, että kaikilla on video päällä. Kommunikaatiostamme suurin osa on nonverbaalista, jos jätämme kaiken inhimillisen pois, palaamme taaksepäin kehityksessä. Kun kaikki ovat läsnä palavereissa, emme tarvitse vastuurooleja, titteleitä ja kankeita prosesseja. Ihmiset voivat lennossa päättää asioista ja pyörittää isoja kokonaisuuksia. Työ tehostuu ja ketteröityy. Uusi tapa vaatii kuitenkin yhdessä sovitut säännöt. Kukaan ei halua anarkiaa, se ei toimi töissä eikä sen ulkopuolellakaan.


Kokouksissa rakennetaan ja tarkennetaan tulevia tehtäviä, ei kirjoiteta pöytäkirjoja

Pitkät dokumentit ovat historiaa ja ne pitää korvata joustavilla tehtävälistoilla. Ketterä työelämä koostuu siitä, että kirjaamme ylös oleelliset asiat, jotka vaikuttavat tuleviin tehtäviin. Kokouksissa rakennetaan ja tarkennetaan tulevia tehtäviä, ei kirjoiteta pöytäkirjoja. Kun kaikki tottuvat käyttämään tilanteisiin reagoivia tehtävälistoja, voimme vaihtaa tehtävien paikkaa lennosta. Kun jokin muuttuu, ei tarvita tiedonsiirtoa ja palavereita, sillä asiat ovat kirjattuna omalla paikallaan ja vain toteutusajankohta muuttuu.

Haluatko kuulla lisää? Anna sähköpostiosoitteesi alle


 

Autan pk-yrityksiä ehkäisemään kiirettä ja stressiä. Haluatko sinä apua työsi ketteröittämisessä?

Sivun alareunassa on yhteystiedot, ota rohkeasti yhteyttä.