Läheisyyden työympäristö #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Stressi on tarttuva ja ikävä sairaus. On tärkeä tunnistaa omat stressitekijät ja kertoa niistä avoimesti muille. Ei ole helppoa kertoa omia heikkouksiaan ja avautua muille, mutta työkavereihin täytyy voida luottaa. Stressin voi tunnistaa korkeasta sykkeestä tai ihan siitä, että normaali työ viekin kauemmin aikaa kuin yleensä – tällöin ollaan jo todella pitkällä vaarallisessa stressissä. Kun jokin asia pyörii mielessä, niin puhu siitä kollegan kanssa ja pohdi, voitko kirjata sen ylös ja palata siihen huomenna.

Itseohjautuva organisaatio

Tiimin täytyy tuntea toisensa, jotta voivat sparrata ja neuvoa toisiaan. Keskinäiseen luottamukseen kuuluu keskustella yhdessä ja paljastaa oma minänsä. Stressin tunnistaminen on tärkeää kaikissa, sillä stressi tarttuu. Jos tiimin jäsen tunnistaa stressin, hänen tulee kertoa siitä muille ja pyytää apua. Mikäli jäsen ei itse huomaa, niin tiimin tehtävänä on huolehtia jäsenestään ja kertoa tälle. Ehkä paras on ensin jonkun jutella kahdestaan, ettei suoraan koko tiimin kysy tätä – riippuu henkilöstä, toiset kestävät sen hyvin.

Tiimin psykologinen työympäristö ja kognitiivinen ergonomia ovat tärkeitä asioita. Näistä ei kuitenkaan yleensä osata tai haluta puhua. Niiden pitäisi olla yhtä selkeitä ja avoimia asioita, kuin tiimin substanssiosaaminen ja muut työtavat. Kun mennään ihmisen minuuden ja persoonallisuuden piiriin, mennään henkilökohtaiseksi. Itseohjautuvassa tiimissä pelataan kuitenkin persoonilla ja henkilökohtaisilla rooleilla. Jossain määrin työminästä on voitava jutella koko tiimin kesken.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.