Kehityskeskustelut pois työpaikalta #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Asioita on kiva tehdä tehokkaasti ja tutussa ympäristössä. Vaatii itseltä uuden opettelua, kun pitää miettiä mitkä tapaamiset ja palaverit pitäisivät hoitaa jossain muualla kuin omalla toimistolla. Muita on kiva katsella suoraan silmiin pöydän yli, mutta tämä aiheuttaa vastakkainasettelua. Opi tunnistamaan mitkä tapaamiset on hyvä viedä ulos tai vähintään kahvilaan. Ja silloinkin valitse tuoli toisen vierestä tai kulmittain, älä vastapäätä.

Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvassa organisaatiossa työskennellään aika vapaasti eri sijainneissa. Tämän takia palaveri omalla toimistolla on usein hyvä tapa, kun pitää puhua tärkeistä asioista. Retrospektiivit kuitenkin tulisi käydä läpi jossain muualla kuin toimistolla. Retrossa tarkastellaan tiimin tai ryhmän toimintaa ja on parempi tuoda ihmiset pois työympäristöstä, jotta he olisivat vastaanottavaisempia.

Itseohjautuvan tiimin kanssa ei voi välttyä istumasta vastatusten, sillä isolla porukalla on vaikea istua tai kävellä rinnakkain. Retroissa toki vetäjä voi olla yhdellä puolella ja muut tiimistä muodostaa puolikaaren, jolloin tiimi muodostaa yhtenäisen rintaman. Kahdenkeskisissä keskusteluissa ehdottomasti täytyy noudattaa rinnakkain asetelmaa ja katsetta samaan suuntaan. Kun katseet ovat samaan suuntaan, yhdistyy keskustelijoissa eteenpäin katsomisen tunnelma myös keskustelun aiheissa.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.