Juhlista onnistumisia #itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Onnistumisia pitää juhlistaa, vaikka joukossa olisi epäonnistumisia. Itseä tulee ja pitää palkita, jotta voit ehdollistaa omaa mieltäsi. Positiivisuuden kautta mielemme muokkautuu parhaiten ja näin vahvistetaan muistijälkeä siitä, että ahkera työ palkitaan. Vaikka olisitkin kiireinen ja moni muu projekti painaa päälle, salli itsellesi tilaisuus juhlistaa onnistumistasi. Tavoitteiden saavuttaminen on onnistuminen jo sinänsä!

Itseohjautuva organisaatio

Itseohjautuvassa organisaatiossa jokainen kehuu ja tsemppaa toinen toisiansa. Tiimeissä toki nousee esiin enemmän senior rooleja, jotka luovat kulttuuria ja näyttävät esimerkillä, miten muita kuuluu kehua. Tämän lisäksi on erittäin tärkeä juhlistaa onnistumisia koko tiimin, osaston tai yrityksen voimiin. Henkilöstöllä pitää olla selkeä fiilis siitä, että onnistumisista tulee hyvä olo ja palkinto – eikä vain lisää rankkaa työtä.

Itseohjautuva tiimi on itse vastuussa omien tapahtumiensa järjestämisestä. Tiimissä pitää olla aina joku, joka jaksaa järjestää tai muistuttaa järjestämisestä. Kun puhutaan koko organisaatiosta, on tosi tärkeää, että sieltä löytyy henkilöitä, jotka jaksavat järjestää pikkujouluja ja firman reissuja. Jokaisessa firmassa pitäisi olla yksi Teppo. Juhlien, tapahtumien ja muiden järjestäminen on kovaa työtä.

On tärkeä juhlistaa onnistumisia ja sitäkin tärkeämpää kiittää järjestäjää. Kaikki onnistujat voivat omalla panoksellaan auttaa sillä, että kehuvat kritisoinnin sijaan. Kulttuuriin kuuluu arvostaa tekijää, ei kritisoida.

Kohti itseohjautuvuutta on johtajuutta käsittelevä 19 artikkelin sarja. Joka viikko käydään läpi yksi johtajuusvinkki kirjasta Apinajohtajan käsikirja. Vinkkejä on tarkoitus pohtia itsensä johtamisen sekä itseohjautuvan organisaation kannalta.