Graafikko tai teknikko ei ole sisällöntuottaja, eihän?

Monessa organisaatiossa niin työelämässä kuin harrastusten puolella työtehtävien rajat ovat häilyvät. Moni, jonka tehtävä olisi tuottaa sisältöä, sysääkin koko työn teknisen henkilön harteille. Jos julkaisutyön tekniseksi toteuttajaksi on valittu henkilö työn teknisyyden tai hankaluuden takia, voi hän joutua myös vaikuttamaan itse sisältöön haluamattaan.

”Katso asia sähköpostiketjusta”, ”kirjoita ja yhdistele mitä siellä oli” voivat olla yleisiä työnantoja ihmiselle, jonka työ ei ole kirjoittaa itse julkaisua. Puhun nyt tilanteesta, jossa esim. graafikon tehtävä on luoda mainos, jossa jotain asiasisältöä esimerkiksi seminaaria tai tapahtumaa varten. Ellei kyseinen henkilö ole vastuussa tapahtumasta, niin hän ei edes voi pohtia tekstiä siihen. Hän pystyy toteuttamaan visuaalisesti kauniin mainoksen – mutta tekstisisällöt ja ideat pitää hänelle kertoa tarkasti.

Toinen esimerkki on nettisivujen päivittäminen. Roolissa toimii webmaster tai muu tietohallintohenkilö. Hänellä ei ole mitään tietoa itse tekstin sisällöstä tai suhteesta muuhun sisältöön, ei hän voi alkaa luoda itse sisältöä sivuille. Hänelle tulee antaa selvät ohjeet, tämä teksti tuohon ja tässä otsikko. Teknikon tehtävä ei ole oikolukea sisältöä tai tuottaa sitä, vain sijoittaa se paikkaan, joka tehtävän vastuulliselle voi olla mahdoton teknisen olemuksen tai tietoturvan (ei ole tunnuksia) takia.

Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat todella paljon ihmisten motivaatioon tehdä asioita. Jos näitä rajoja ei sovita etukäteen tai viimeistään, kun asiat nousevat esiin, muuttuu yhteistyö erittäin hankalaksi. Kun henkilö lupautuu työhön tai rooliin, tai kun semmoinen annetaan, on tärkeää esimiehen puolesta varmistaa, että rooleissa pysytään. On erittäin tärkeää käydä läpi, että mitä kuuluu mihinkin tehtävään tai rooliin – ja puuttua asiaan, jos joku on eri mieltä.

Toki on tilanteita, jossa teknisen taidon omaava ihminen on myös sisällöntuottaja. Tällöin luovuus pääsee parhaiten valloilleen ja hän pystyy toteuttamaan mahtavaa jälkeä, koska tuntee oman alueensa rajat ja mahdollisuudet. Haluan kuitenkin muistuttaa, että tämmöinen henkilö ei kuitenkaan halua itselleen SINUN vastuualuettasi, kun lupaa auttaa tekemään sinulle mainoksen, nettisivut, postauksen tai jokin nettilomakkeen.

Sisällöntuottaja vastaa kysymykseen MITÄ ollaan laittamassa esille. Hän keksii ideat, muokkaa ja oikolukee sisällöt. Tekninen esilletuoja vastaa kysymykseen MITEN laitetaan esille. Hän mahdollistaa tekniikan ja julkaisee sisällön. Kysymykseen MITEN ei voi koskaan vastata, ellei joku ole ensin märitellyt vastausta kysymykseen MITÄ. Muistakaa tämä yhteistyössä, niin se kukoistaa!