Etätyötiimin tuloksellinen johtaminen

Etäjohtamisen taidot ovat nyt koetuksella. Koulutukset etäjohtamisesta yleistyvät ja kauppakamarien kehitystoimenpiteet keskittyvät etätyötiimeihin. Perinteisesti etäjohtaminen kulminoituu yhteen henkilöön – johtajaan. Jaetussa johtajuudessa etätyötiimiä ei tarvitse ohjata yhden henkilön toimesta. Ei tarvita niin paljon erillisiä soittokierroksia, koska johtaminen tapahtuu normaalin kommunikoinnin ja palaverien yhteydessä. Jaettu johtajuus tapahtuu siis itseorganisoituvan tiimin muodossa – se on tulevaisuuden työelämää!

Kun normaalista työskentelystä ottaa pois nonverbaalisen viestinnän eli normaalin kanssakäymisen, yleistyy työssä asiapitoisuus. Johtamisessa kuitenkin pitää keksittyä johtamaan ihmisiä, ei asioita. Toisille sopii paremmin etämoodi, jossa palaveri pidetään ääniyhteydessä tai pelkästään tekstimuotoisena. Parasta olisi kuitenkin käyttää säännöllisesti videopuhelua, jolloin keskusteluun tulee inhimillinen vivahde. Ilman nonverbaalista viestintää tulee helpommin väärinymmärryksiä.

Etätyöskentely asettaa johtamiselle aivan uudenlaisia haasteita. Johtaminen ei ole vain työtekijän seurantaa, vaan hyvinvoinnin tarkistamista ja työtehtävien mielekkyyden mittaamista. Johtajan tulee olla perillä työntekijöiden työympäristöstä ja ilman face-to-face-kommunikaatioa voi jäädä alkava uupumus huomaamatta. Etätyöskentelyssä nonverbaalinen kommunikaatio pitää korvata muilla keinoin, esimerkiksi virtuaalisilla kahvihetkillä ja ”mitä kuuluu” yksilöpuheluilla.

Mitä jos johtajuus ei kulminoituisikaan yhteen henkilöön?

Mitä jos johtajuus ei kulminoituisikaan yhteen henkilöön? Mitä jos jokainen etätyötiimissä harjoittaisi johtajuutta? Eikö tällöin koko tiimi toimisi paremmin, kun jokainen nauttisi johtajuutta jatkuvasti. Kyseessä on itseorganisoituva tiimi, jossa johtajuus on jaettu. Nykypäivän asiantuntijatiimit toimivat pitkälti tällä mallilla, mutta myös perinteinen tiiminvetäjän rooli voidaan hajauttaa tiimiläisten kesken.

Etätyötiimiä voidaan johtaa tuloksellisesti, kun jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu johtamisesta ja muiden hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin ja uupumuksen huomaaminen on oleellista näin korona-aikana. Jaetussa johtajuudessa jokainen palaveri ottaa huomioon töiden näkökulman johtamisen kannalta. Jokainen on vastuussa töiden tuloksellisuudesta ja vastuun kantamisesta. Perinteisessä johtamismallissa vastuu jätetään sille #joku-tyypille, joka on vastuussa. Kun kaikki ovat vastuussa, on tiimin johtaminen tuloksellisempaa ja jokainen saa johtajuutta tasaisesti.

Jäitkö miettimään, miten käytännössä ollaan itseorganisoituva tiimi? Olen tehnyt aiheesta verkkokurssin. Tutusta kurssiin ja katso ilmainen johdanto!

Jos haluat ylipäätänstä olla mukana pohtimassa itseohjautuvuutta ja tulevaisuuden työelämää, voit osallistua keskusteluun kuukausittain. Osallistu ilmaisiin #itseorganisoituvuus-meetuppeihin