Ammatillinen luovuus

Luovuus antaa mahdollisuuden tuottaa ratkaisuja, jotka rikkovat normaalia löytävät uuden tavan ratkaista perinteisiä ongelmia. Luovuus on ideointia ja uuden keksimistä. Jos luovaa toimintaa ei taltioida eikä kirjata ylös, häviävät uudet ideat ja ne jäävät valjastamatta käyttöön. Ammattimaisuus vaatii järjestelmällisyyttä ja dokumentointia, jotta tuotetut ratkaisut voidaan ottaa käyttöön. Luovuttaa ei voi opetella, järjestelmällisyyden voi.

Luovat ratkaisut vaativat stressitöntä olotilaa ja rentoutta, jotta mieli pääsee valloilleen

Luovuutta ei voi pakottaa, mutta sille voidaan tehdä tilaa syntyä. Usein luovat ratkaisut vaativat stressitöntä olotilaa ja rentoutta, jotta mieli pääsee valloilleen ja on vapaa keksimään uutta. Luovassa tilassa voi helposti jäädä kirjaamatta ylös ideoita. Luovuuden puuska ja uudet ideat pitäisi voida pystyä taltioimaan, etteivät ne jäisi kellumaan muistin varaan, ja käyttämättä. Nykyteknologia tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia tallentaa uudet ideat, mutta käyttöönotto vaatii viitseliäisyyttä.

Jokainen on vastuussa taltioinnista ja roolia voidaan vaihtaa lennosta

Luovat tiimit toimivat aina yhteistyössä. Dokumentointi voidaan roolittaa yhdelle henkilölle tai jopa teknologialle, joka tallentaa tuotetut ideat jälkityöstöä varten. Uuden tuottamisen prosesseja tulee miettiä, kehittää ja harjoitella. Itseorganisoituvassa tiimissä jokainen on vastuussa ja roolia voidaan vaihtaa lennosta. Organisaatiorajojen yli toimivassa kehitysyössä on todella tärkeää sopia vastuut ja niiden kierrätys erilaisissa tilanteissa.

Työelämässä tulee vastaan tilanteita, jossa luovat henkilöt heittelevät ideoita ja keksivät kovaa vauhtia uutta. Järjestelmälliset henkilöt yleensä taltioivat näitä ylös ja seuraavalla kerralla ovat valmiita jatkotyöstöön, voi luova henkilö olla keksinyt jo sata uutta ideaa ja jatkanut eteenpäin. Luovalle henkilölle voi tuntua epämukavalta palata vanhoihin ideoihin, sillä mielessä on paljon uutta. Järjestelmälliselle henkilölle on epämukavaa, ettei edellisen tuotoksen ideoita jatketa vaan taas aletaan tyhjältä pöydältä.

Järjestelmällisyys on opittava taito

Ammattimainen konsultti osaa kirjata ylös uudet ideat, dokumentoida ja palata sovittuihin asioihin. Yksin toimivan konsultin on tärkeä ymmärtää, että järjestelmällisyys on opittava taito, jota tulee käyttää. Jos luova konsultti ei pysty dokumentoimaan ja toimittamaan asiakkaalle aiemmin ideoitua, tulee epäilevä olo konsultin ammattitaitoon. Miksi joku maksaisi konsultille pelkästä tajunnanvirrasta? Eihän se ole asiakkaan tehtävä kirjata ylös ostettuja ratkaisuja.

Itseorganisoituvan tiimin vahvuus on kierrättää rooleja ja toimittaa ammattimaista laatua. Kun tehdään luovaa työtä, pitää jakaa rooleja aina kirjurin ja suunnittelijan välillä lennosta. Pitkään yhdessä toiminut työpari osaa vaihtaa rooleja tarpeen mukaan – toinen kirjaa ylös, kun toinen saa vauhdikkaita ideoita. Yhdessä harjoitellut tiimi osaa tehdä työtä vielä pidemmälle vietynä kollektiivisesti, kun ideoita tuodaan esiin, työstetään ja taltioidaan jatkoa varten. Jokaisella on vastuu dokumentoida, kun toisella luovuus kukkii. Jokaisella on oikeus luoda uutta, kun ideapilvi osuu kohdalle.

Pidän itsensä johtamisen koulutuksen Suomen Nuorkauppakamareille syyskuussa. Olen kerännyt aineistoa koulutusta varten ja aloin nyt tekemään esitysmateriaalia. Päätin kirjoittaa jokaisesta kokonaisuudesta oman artikkelin. Seuraamalla tätä artikkelisarjaa, voit oppia johtamaan itseäsi paremmin ja ymmärrät mistä taidoista on kyse itseohjautuvuudessa.

Jos itsensä johtaminen kiinnostaa, osallistu ilmaisiin #itseorganisoituvuus-meetuppeihin ja liity keskusteluun.

Miten käytännössä ollaan itseorganisoituva tiimi? Olen tehnyt aiheesta verkkokurssin. Tutustu kurssiin ja katso ilmainen johdanto!